Water en Groen; partners in crime voor klimaatadaptie

Groen is inmiddels onontkoombaar verbonden met de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte. Wateroverlast is een feit dus we zijn klaar om naar het grotere plaatje te kijken: klimaatadaptatie. Het klimaat van een stad is te beïnvloeden door de juiste combinatie te gebruiken van groen, water, gebouwen, stedelijke structuur en gedrag. Genoeg groen in een stad kan de temperatuur verlagen en zorgt voor het effectief vasthouden van water.

Makkelijker gezegd dan  gedaan
Een terechte opmerking. Plannen zijn immers makkelijker gemaakt dan uitgevoerd. Het enthousiasme is er wel maar gemeenten worstelen met zowel het organiseren van klimaatadaptatie als het gebrek aan geld. Hoe zorg je ervoor dat bij het aanleggen van een waterafvoersysteem je bij het ontwerp al nadenkt over de klimaatscenario’s van de toekomst? Een aantal steden heeft daarom dit jaar de handen ineengeslagen om te gaan experimenteren met klimaatinrichting in het stedelijk gebied: de City Deal. Deelnemers zijn gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. Ook heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de deal ondertekend, evenals enkele kennispartners. Met de City Deal Klimaatadaptatie spreken de partijen uit dat zij de komende vier jaar een praktijkleeromgeving voor innovatie willen zijn, met als doel de steden klimaatbestendig en waterveilig te maken voor de toekomst. Hoe gaan we dus aan de slag met waterpleinen, groene straten en trottoirs, bomen, stedelijke waterlopen en andere groene infrastructuur om het water te managen en de waterkwaliteit te verhogen?

Kennis, inspiratie en informatie
Op 8 november 2016 komen deze actuele onderwerpen ruimschoots voorbij op de tweede editie van de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte. Tijdens deze dag komt de complete watersector (gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen en landelijke overheden, bedrijven, onderzoek- en adviesbureaus, kennis- en informatie-instituten en toeleverende bedrijven) bijeen in Expo Houten om kennis en inspiratie te delen en zo samen het verschil te kunnen maken. Op de beursvloer en in het lezingenprogramma gaan we volop aandacht besteden aan bestaande en toekomstige oplossingen. U kunt zich nu al registreren voor gratis entree. Naast de toegang is ook de hele dag koffie, thee en frisdrank gratis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *