adverteren

Titel RekreaVakkrant
Vakkrant voor de gehele Recreatiebranche
Uitgever/redactie OLTHOF/M&MP B.V.
Postbus 13
7064 ZG Silvolde
tel: (0315) 324010  fax:  (0315) 324014
e-mail: info@rvk.nl
Advertentieverkoop Demani Sales
tel: 0316-227155
e-mail: sales@demani.nl
Oplage 7467 marktdekkend bereik
Verschijnfrequentie 8 x per jaar
Afsluitdata 4 weken voor verschijnen
Mediatarieven Bekijk tariefkaart magazine