Toeristenbelasting, forensenbelasting of geen heffing?

In mijn dagelijkse praktijkuitoefening liep ik recentelijk tegen deze boeiende vraag aan. Een gemeente in het Noorden van het land heeft zoals vele gemeentes in het land een verordening Toeristenbelasting en een verordening Forensenbelasting. Forensenbelasting ben je verschuldigd wanneer je, zonder dat je in de gemeente jouw hoofdverblijf hebt, gedurende een periode van meer dan 90 dagen, een woning tot […]

Meer lezen

Een volstrekt onderschat probleem

In het kader van deze column bent u van mij gewend dat ik regelmatig aandacht besteed aan de bij recreatiewoningen/stacaravans of chalets te realiseren belastingbesparingen. Bij deze zeg ik u toe daar in mijn komende columns weer aandacht aan te zullen besteden, want vanuit mijn eigen praktijk kan ik u melden dat er in mijn optiek weer een paar interessante […]

Meer lezen

Forensenbelasting; gemeente in de fout

In het kader van deze columns schrijf ik regelmatig over fouten die de diverse gemeentes maken bij het opleggen van aanslagen Forensen- en Toeristenbelasting. Het maken van bezwaar tegen die onjuiste aanslagen loont. Ook momenteel lopen nog weer een paar procedures waar ik voor de diverse belastingplichtigen wederom veel van verwacht. Ik zeg u in ieder geval toe u hierover […]

Meer lezen

Toeristenbelasting en forfaitaire heffing

Naar aanleiding van mijn publicaties over te realiseren besparingen op de door de gemeentes opgelegde Woz-aanslagen, de aanslagen toeristen – en/of forensenbelasting word ik de laatste maanden meerdere keren per week benaderd met vragen op dit gebied. Enerzijds door de als maar stijgende tarieven, doch anderzijds ook de economische crisis komen de aanslagen duidelijk boven de pijngrens te liggen en […]

Meer lezen

3X IS SCHEEPSRECHTEN

Mag een gemeente zich schuldig maken aan het meerdere malen opleggen van foute aanslag? In mijn optiek niet.  Een gemeente in het land legde over het jaar 2018 abusievelijk een aanslag Toeristenbelasting op van € 222. Op enig moment realiseerde de gemeente zich dat niet een aanslag ad € 222 opgelegd had moeten worden, doch een aanslag ad € 19.440. […]

Meer lezen