Toeristenbelasting en forfaitaire heffing

Naar aanleiding van mijn publicaties over te realiseren besparingen op de door de gemeentes opgelegde Woz-aanslagen, de aanslagen toeristen – en/of forensenbelasting word ik de laatste maanden meerdere keren per week benaderd met vragen op dit gebied. Enerzijds door de als maar stijgende tarieven, doch anderzijds ook de economische crisis komen de aanslagen duidelijk boven de pijngrens te liggen en […]

Meer lezen

3X IS SCHEEPSRECHTEN

Mag een gemeente zich schuldig maken aan het meerdere malen opleggen van foute aanslag? In mijn optiek niet.  Een gemeente in het land legde over het jaar 2018 abusievelijk een aanslag Toeristenbelasting op van € 222. Op enig moment realiseerde de gemeente zich dat niet een aanslag ad € 222 opgelegd had moeten worden, doch een aanslag ad € 19.440. […]

Meer lezen