50 jarig jubileum!

Diverse media hebben er al aandacht aan besteed, maar ons kantoor opereert dit jaar 50 jaar in de nichemarkt van de recreatie. Weliswaar bedrijfsmatig, dat wil zeggen het beoordelen van gehele bedrijven in de dag- en verblijfsrecreatie, alsmede de watersport. Wij zijn trots op het feit dat wij sinds jaar en dag ook partner zijn van de brancheorganisatie Hiswa-Recron. Ik […]

Lees meer

Didam arrest

Dit keer een artikel met wat meer juridische impact wat voor uw praktijk belangrijk kan zijn. Er zijn talloze recreatiebedrijven die grond in gebruik hebben van overheden of semioverheden. Daarbij valt te denken aan stukken grond/water die gehuurd worden of in erfpacht zijn uitgegeven waarbij op enig moment de looptijd van het contract afloopt. Op 26 november 2021 heeft de […]

Lees meer

Veranderingen klimaat

De recreatiemarkt, in de zin van het recreatief gebruik van een terrein, wordt onder meer beïnvloed door de bruikbaarheid van de terreinen. Het klimaat speelt daarin een steeds grotere rol. De afgelopen jaren, met mooie en veelal warme zomers, hebben Nederlanders doen beseffen dat zij in een mooi land leven en verre reizen niet nodig zijn voor een uitstekende vakantie […]

Lees meer

Jaaroverzicht

Traditiegetrouw blikken wij in het eerste nummer van het jaar terug op de markt, marktomstandigheden en de impact op de transacties en prijzen van Leisure bedrijven. De algehele conclusie is dat de absolute gekte, die wij in coronajaren kenden, de markt heeft verlaten. Wij kunnen echter nog steeds spreken over een gewillige markt die vaak iets meer tijd nodig heeft […]

Lees meer

Wat vinden wij van concerns ?

U als recreatieondernemer zult hierover ongetwijfeld ook een mening hebben en die vernemen wij graag van u tijdens de Recreatie Vakbeurs van 14 tot 16 november in Hardenberg. Hier zullen wij  weer prominent aanwezig zijn in Hal 6 (stand 601) en ontvangen u graag. Steeds vaker komen recreatieconcerns negatief in de media en wat opvalt is dat hierop weinig tot […]

Lees meer

Marktomstandigheden

Wij kunnen er niet om heen dat de omstandigheden in de wereld veranderd zijn, waarbij rente inflatie en stikstof de grootste noemers zijn die impact hebben op onze vakantiebestedingsbedrijven. Wij merken dit in de markt van aan- en verkoop zonder hierbij direct te concluderen dat de markt minder is. In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat de Corona jaren voor […]

Lees meer

Overdracht van de onderneming aan door u uitgekozen personen.

Steeds vaker bereiken ons de geluiden, zeker gevoed door wat de media schrijft, dat recreatieland verschraald door de overname van familiebedrijven door concerns. De vinger wordt daarbij waarschuwend opgestoken dat het reguliere familiebedrijf daardoor terrein verliest en de consument daar uiteindelijk de dupe van wordt. Het is ontegenzeggelijk waar dat concerns meer winstgericht exploiteren in het segment van massatoerisme. Op […]

Lees meer

Weerspiegeling markt eerste half jaar

Normaliter analyseren wij de markt jaarlijks in december voor de RekreaVakkrant. Het zijn echter roerige tijden en het leek mij daarom leerzaam om zo voor de vakantiedrukte (wanneer ik deze column schrijf) u eens mee te nemen in de bevindingen over het eerste halfjaar. De kranten hebben de laatste tijd vol gestaan over de dalende huizenprijzen t.o.v. vorig jaar. De […]

Lees meer

Veranderingen door de jaren.

Dit jaar ben ik alweer 35 jaar makelaar en taxateur, waarvan 25 jaar specifiek in de Leisure branche. Dit zijn van die momenten waarop je terugblikt en dat wilde ik in deze column graag doen. Wat is er in deze jaren zoal veranderd? Daarbij gaat het in ons vak uiteraard om ingrediënten die de waarde van het bedrijf beïnvloeden. Veel […]

Lees meer

Investeren voor het nieuwe seizoen. Vergeet uw toeristische plaats niet!

Iedere ondernemer is, als het goed is, continu bezig om het rendement op zijn onderneming te vergroten. Investeringen die daarvoor gedaan moeten worden zijn grofweg in twee categorieën onder te verdelen. Het reguliere onderhoud wat nodig is om de voorzieningen op peil te houden én de zogenaamde vervangingsinvesteringen die jaarlijks terug komen. Het is raadzaam voor deze investeringen een meerjarenonderhoudsplanning […]

Lees meer
1 2 3