Is overname binnen de familie nog mogelijk?

De afgelopen periode is door velen geschreven over de markt en de willigheid hiervan en de prijsstijgingen die dit met zich mee brengt. Voor degene die zijn bedrijf wil verkopen aan een externe is dit de uitgelezen gelegenheid zijn inspanningen optimaal te verzilveren. De keuze is groot: Gedreven instromers in de markt, durfinvesteerders of de concerns, iedereen ziet kansen op […]

Meer lezen

Hoe ziet de toekomst eruit?

Een retorische vraag waar wij geen antwoord op weten maar wat ons wel aan het denken moet zetten. Een en ander hangt samen met de plannen die wij hebben of maken want zonder plannen geen toekomst en geen toekomst zonder plannen. Deze volzinnen geven ons aanleiding tot het schrijven van deze column in deze ongekend roerige tijden. Wij willen u […]

Meer lezen

Familiebedrijf de hoeksteen van de samenleving

Het gaat de afgelopen periode in recreatieland (te) vaak over de opmars van concerns de daarmee samenhangende projectontwikkeling en naar ons idee de vervaging van de identiteit van de (traditionele) campingbedrijven hierdoor. De marketingmachine bij de concerns draait op volle toeren en de acquisities worden breed uitgemeten via sociale media. Het lijkt nergens anders meer over te gaan.  Ook wij […]

Meer lezen

Twijfel over verkoop, of juist niet

In deze roerige tijden wordt er veel gesproken over de toekomst van recreatiebedrijven en wat dit seizoen en met name de seizoenen hierna ons gaan brengen. De afgelopen periode heeft ons ook geleerd dat plannen maken goed is, maar de toekomst altijd anders verloopt dan vooraf verwacht. Niemand, maar dan ook niemand had kunnen voorspellen dat wij in een pandemie […]

Meer lezen

Bedrijfswoning uitgelicht

Wij krijgen met regelmaat vragen over het wel en wee van bedrijfswoningen in zakelijk zin, het lijkt ons daarom goed dit item in deze column eens uit te lichten.  De eerste vraag die vaak aan ons gesteld wordt, is waarom de taxatiewaarde van de bedrijfswoning niet in verhouding staat met de waarde van een woning die als burgerwoonhuis bestemd is […]

Meer lezen

Op koers blijven

Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is traditioneel zeer belangrijk voor recreatieondernemers, dit om de koers voor het nieuwe seizoen uit te zetten. In de eerste plaats dient alles verder gereed gemaakt te worden voor het nieuwe seizoen waarbij uiteraard de voorbereiding al in het laatste kwartaal van het voorgaande jaar is gedaan. Maar ook dienen gesprekken gepland te […]

Meer lezen

Statistieken 2020

Zo in het begin van 2021 lijkt het ons goed eens terug te blikken op de ontwikkelingen in 2020 en de verschuivingen in de markt welke er zijn geweest. Wij putten daarbij uit onze eigen praktijk maar zijn daarin ook toonaangevend in de markt. Iedereen weet dat Corona onze samenleving fors heeft verstoord en ieder op zijn eigen manier zijn […]

Meer lezen