Jaaroverzicht

Traditiegetrouw blikken wij in het eerste nummer van het jaar terug op de markt, marktomstandigheden en de impact op de transacties en prijzen van Leisure bedrijven. De algehele conclusie is dat de absolute gekte, die wij in coronajaren kenden, de markt heeft verlaten. Wij kunnen echter nog steeds spreken over een gewillige markt die vaak iets meer tijd nodig heeft […]

Lees meer

Wat vinden wij van concerns ?

U als recreatieondernemer zult hierover ongetwijfeld ook een mening hebben en die vernemen wij graag van u tijdens de Recreatie Vakbeurs van 14 tot 16 november in Hardenberg. Hier zullen wij  weer prominent aanwezig zijn in Hal 6 (stand 601) en ontvangen u graag. Steeds vaker komen recreatieconcerns negatief in de media en wat opvalt is dat hierop weinig tot […]

Lees meer

Marktomstandigheden

Wij kunnen er niet om heen dat de omstandigheden in de wereld veranderd zijn, waarbij rente inflatie en stikstof de grootste noemers zijn die impact hebben op onze vakantiebestedingsbedrijven. Wij merken dit in de markt van aan- en verkoop zonder hierbij direct te concluderen dat de markt minder is. In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat de Corona jaren voor […]

Lees meer

Overdracht van de onderneming aan door u uitgekozen personen.

Steeds vaker bereiken ons de geluiden, zeker gevoed door wat de media schrijft, dat recreatieland verschraald door de overname van familiebedrijven door concerns. De vinger wordt daarbij waarschuwend opgestoken dat het reguliere familiebedrijf daardoor terrein verliest en de consument daar uiteindelijk de dupe van wordt. Het is ontegenzeggelijk waar dat concerns meer winstgericht exploiteren in het segment van massatoerisme. Op […]

Lees meer

Weerspiegeling markt eerste half jaar

Normaliter analyseren wij de markt jaarlijks in december voor de RekreaVakkrant. Het zijn echter roerige tijden en het leek mij daarom leerzaam om zo voor de vakantiedrukte (wanneer ik deze column schrijf) u eens mee te nemen in de bevindingen over het eerste halfjaar. De kranten hebben de laatste tijd vol gestaan over de dalende huizenprijzen t.o.v. vorig jaar. De […]

Lees meer

Veranderingen door de jaren.

Dit jaar ben ik alweer 35 jaar makelaar en taxateur, waarvan 25 jaar specifiek in de Leisure branche. Dit zijn van die momenten waarop je terugblikt en dat wilde ik in deze column graag doen. Wat is er in deze jaren zoal veranderd? Daarbij gaat het in ons vak uiteraard om ingrediënten die de waarde van het bedrijf beïnvloeden. Veel […]

Lees meer

Investeren voor het nieuwe seizoen. Vergeet uw toeristische plaats niet!

Iedere ondernemer is, als het goed is, continu bezig om het rendement op zijn onderneming te vergroten. Investeringen die daarvoor gedaan moeten worden zijn grofweg in twee categorieën onder te verdelen. Het reguliere onderhoud wat nodig is om de voorzieningen op peil te houden én de zogenaamde vervangingsinvesteringen die jaarlijks terug komen. Het is raadzaam voor deze investeringen een meerjarenonderhoudsplanning […]

Lees meer

De exploitatie van parkbeheer

De afgelopen jaren zijn diverse parken in Nederland herontwikkeld van campingbedrijf naar modern bungalowpark of chaletpark. De strategie daarbij is dat er nieuwe parken zijn gerealiseerd op bestaande locaties. Het verdienmodel daarbij is veelal als volgt; de ontwikkelaar/eigenaar heeft een plan gevormd waarbij via het zogenaamde uitpondmodel een nieuw park wordt opgezet. De wegen en centrumvoorzieningen en veelal de bedrijfswoning […]

Lees meer

Statistieken 2022

Traditiegetrouw blikken wij terug, als vaste columnist in De Recreavakkrant, op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de verschuivingen die er in de markt zijn geweest in ons vakgebied. Wij putten daarbij uit onze eigen praktijk en zijn daarmee toonaangevend zijn in de markt. Wij spreken dagelijks recreatieondernemers, iets dat veelal begint in onze taxatiepraktijk waardoor wij ca. 175 […]

Lees meer

Wat speelt er in de markt! Ontmoet ons!

Voor u ligt de beurseditie van Rekrea Vakkrant traditiegetrouw zijn veel leveranciers en adviseurs van Rekrea Vakkrant vertegenwoordigt op de Rekrea Vakbeurs in Hardenberg. De ultieme plek voor ons om te brainstormen met onze klanten over alles wat zich afspeelt in onze branche. Wij zullen traditiegetrouw dan ook weer te vinden zijn in onze eigen stand 602 en zien u […]

Lees meer
1 2 3