Weerspiegeling markt eerste half jaar

Normaliter analyseren wij de markt jaarlijks in december voor de RekreaVakkrant. Het zijn echter roerige tijden en het leek mij daarom leerzaam om zo voor de vakantiedrukte (wanneer ik deze column schrijf) u eens mee te nemen in de bevindingen over het eerste halfjaar. De kranten hebben de laatste tijd vol gestaan over de dalende huizenprijzen t.o.v. vorig jaar. De grootste boosdoener daarbij zijn de sterke renteverhogingen die zijn doorgevoerd als maatregel voor de beteugeling van de inflatie. Merken wij daar ook wat van in ons marktsegment van exploitatie bonden recreatief vastgoed? Het antwoord is ja maar om veelal andere redenen dan waar de woningmarkt op reageert. Uiteraard is rente een belangrijke factor, maar er zijn meer dingen die spelen in onze soms wel complexe markt. Zoals eerder geschreven zijn er heel veel recreatiebedrijven verkocht in coronatijd en dit had te maken met de hang naar vakanties in eigenland die ons bijna wettelijk werden voorgeschreven. Neem daarbij de overdrachtsbelasting verhoging naar 10,4% begin dit jaar. Dit heeft gemaakt dat heel veel investeringen en daarbij ook aan- en verkoop van bedrijven in het laatste kwartaal van vorig jaar hebben plaatsgevonden. Neem daar nog eens bij dat ons BOX 3 stelsel op beleggingen is veranderd en nu uitgaat van werkelijk rendement in plaats van forfaitair rendement. Wat duidelijke invloed heeft gehad op het 2e woningbezit. Hierdoor ontstond een markt van minder vraag bij gelijkblijvend aanbod wat zijn weerslag in de markt had. Niet zo zeer op de prijs maar in de omloopsnelheid. Wij zijn weer op het niveau teruggekomen dat wij klanten voorbereiden op een omloopsnelheid van 1 jaar, uitzonderingen daar gelaten. Maar ondanks dat alles is de markt nog goed te noemen. We merken zo vlak voor de vakantie zelfs weer een opleving met een paar mooie transacties. En het vertrouwen blijft, ondanks dat de economische vooruitzichten wat minder zijn. Ik zal u ook uitleggen waarom, “de motor” ik bedoel daarmee de bezettingsgraad en daarvan afgeleid de omzet draait op volle toeren en hoor daarover overal goede berichten in het land, en daar moet het van komen. Wel heb ik het idee dat daarmee de vraag meer komt te liggen op exploitatie bedrijven welke nog steeds erg in trek zijn. Het tweede woningaanbod zal voorlopig last blijven houden van de nieuwe belastingregels, daarbij zijn de voorraden bij de ontwikkelaars opgelopen komt er meer bestaand aanbod op de markt, naar verwachting zal het opleven van deze markt wat langer duren. Uiteraard geldt dit niet voor alle locaties triple A locaties zullen onverminderd snel verkocht kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *