RVK familie

Nu is het onze taak om samen hét contactmoment van de branche en uw deelname
onder de aandacht te brengen bij onze bezoekers.

lezerspanel

RekreaVakkrant informeert u graag over actuele onderwerpen. Om actuele thema’s in de recreatiemarkt te peilen is RekreaVakkrant gestart met een online RVK-panel. Alle campings en recreatieparken kunnen deelnemen aan korte onderzoeken van slechts enkele vragen. Individuele gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. De onderzoeksresultaten worden door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Marktdata.nl gerapporteerd in de eerst volgende RVK-editie. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit korte onderzoek.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de veranderingen in de markt, het laatste nieuws en de belangrijkste cijfers!

Categorieën