Overdracht van de onderneming aan door u uitgekozen personen.

Steeds vaker bereiken ons de geluiden, zeker gevoed door wat de media schrijft, dat recreatieland verschraald door de overname van familiebedrijven door concerns. De vinger wordt daarbij waarschuwend opgestoken dat het reguliere familiebedrijf daardoor terrein verliest en de consument daar uiteindelijk de dupe van wordt. Het is ontegenzeggelijk waar dat concerns meer winstgericht exploiteren in het segment van massatoerisme. Op zich niets mis mee, ook daar is een doelgroep voor, die zich hierbij uitstekend thuis voelt. Het is zeker niet zo dat concerns alles overnemen wat ter overname wordt aangeboden. Maar het zijn veelal wel de financieel krachtige partijen die snel beslissingen kunnen nemen en veelal een goede prijs in de markt betalen. Het gaat daarbij ook veelal om bedrijven in de hogere prijsklasse die voor een bedrijfsopvolger ook moeilijker over te nemen zijn gezien het transactievolume. Recreatiebedrijven zijn bancair te financieren mits er circa 40% aan eigen vermogen wordt ingebracht en dan dunt de markt snel uit. Een gevleugeld gezegde bij ons op kantoor is dan ook dat wij op zoek zijn naar miljonairs die daarbij ook nog hard willen werken. Een optie die ook wel eens bewandeld wordt is dat de oud eigenaar nog geld in zijn bedrijf laat zitten als achtergestelde lening, maar dat is in onze optiek veelal te risicovol. Zeker bij een partij die je nieuw ontmoet in de markt en waar je geen enkele feeling bij hebt. Afhankelijk van de financiering die de eigenaar nog op zijn bedrijf heeft zitten zijn er ook andere opties denkbaar, waarbij concerns buiten de deur gehouden kunnen worden. Belangrijk daarbij is dat we wel spreken over een goed florerend bedrijf, dat vanuit de exploitatie veel leenvermogen heeft. Het mes kan daarbij aan twee kanten snijden, de ondernemer/verkoper maakt rendement op zijn geld waarbij belangrijk is dat deze eerste hypotheekhouder wordt en de gekozen persoon wordt in staat gesteld zijn droom waar te maken. Ook zijn er constructies denkbaar waarbij de grond in eigendom blijft bij de verkoper en in erfpacht wordt uitgegeven aan de koper, waarbij de exploitatie en opstallen verkocht worden. Dergelijke constructies zijn de moeite waard om te onderzoeken en lenen zich bij uitstek voor personen, waarbij de verkoper precies weet wat voor vlees deze in de kuip heeft. Wij doelen dan op interne overdrachten aan familie of betrokken personeelsleden. Benieuwd of dergelijke constructies ook voor uw bedrijf haalbaar kunnen zijn? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *