Investeren voor het nieuwe seizoen. Vergeet uw toeristische plaats niet!

Iedere ondernemer is, als het goed is, continu bezig om het rendement op zijn onderneming te vergroten. Investeringen die daarvoor gedaan moeten worden zijn grofweg in twee categorieën onder te verdelen. Het reguliere onderhoud wat nodig is om de voorzieningen op peil te houden én de zogenaamde vervangingsinvesteringen die jaarlijks terug komen.

Het is raadzaam voor deze investeringen een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) te maken, zodat het onderhoud vanuit de bestaande cash flow gefinancierd kan worden. Onze ervaring is dat ad hoc onderhoud plegen op het bedrijf kostenverhogend werkt omdat de gevolgschade dan veelal groter is dan wanneer er preventief onderhoud wordt gepleegd. De jaarrekeningen laten daarmee ook een constanter beeld zien, wat de waarde van uw onderneming op peil houdt. Verder is het zaak om met eenmalige investeringen het rendement te vergroten op de onderneming, waarbij  de investeringen moeten bijdragen aan vergroten van de omzet om daarmee de rentabiliteit in de onderneming te vergroten. Kernvraag daarbij is dat de investeringen moeten passen bij het beeld dat je als onderneming wilt uitstralen.

Veelal wordt hierbij gezinspeeld op investeringen in verhuuraccommodaties waarbij te denken valt aan vaste accommodaties of glamping-achtige producten. Op zich geen verkeerde gedachte maar de laatste jaren is hierin veel geïnvesteerd door concerns, maar ook het traditionele MKB. Dit betekent dat veel plaatsen opgeofferd zijn om aan deze invulling te kunnen voldoen. De opgeofferde plaatsen betreffen veelal traditionele jaarstandplaatsen maar, zeker niet in de laatste plaats, ook toeristische plaatsen. Wij nemen waar in de markt dat de krapte in de vraag naar toeristische plaatsen de laatste jaren fors is toegenomen omdat het aanbod gekrompen is. Het aantal toercaravans  en campers dat de laatste jaren verkocht is daarentegen zeer fors gestegen, waardoor in deze markt een krapte is ontstaan.

Ons advies is deze markt niet uit het oog te verliezen. Met beperkte investeringen is het rendement op toerplaatsen enorm te vergroten. Denk daarbij aan landschapsinrichting, waarmee u uw velden aantrekkelijk maakt, door bijvoorbeeld het updaten van de infrastructuur en sanitaire voorzieningen, wellicht zelfs met privésanitair. Investeringen in verhuuraccommodaties gaat gauw gepaard met een investering van € 50.000,- of meer per accommodatie in een markt die overspoeld wordt. Investeren in toerplaatsen is veelal beperkter en met € 5.000,- per plek is een hoop te doen. Opbrengsten per plek kunnen daarmee groeien met € 2000,- tot € 3.000,-, mits er aandacht wordt besteed aan voldoende marketing.

Kortom, slim investeren en daarmee inspelen op de marktbehoefte loont. Dit is het overwegen waard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *