Marktomstandigheden

Wij kunnen er niet om heen dat de omstandigheden in de wereld veranderd zijn, waarbij rente inflatie en stikstof de grootste noemers zijn die impact hebben op onze vakantiebestedingsbedrijven. Wij merken dit in de markt van aan- en verkoop zonder hierbij direct te concluderen dat de markt minder is. In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat de Corona jaren voor de verkoop van recreatiebedrijven uitzonderlijk goed zijn geweest. Wij concluderen dat dit een bovenmatige periode is geweest waarbij omloopsnelheid een sterk prijsopdrijvend effect heeft gehad. Normaliter is de gemiddelde omloopsnelheid  bij verkoop van een recreatiebedrijf  1 jaar. Dit versnelde tijdens de Coronacrisis naar enkele maanden. Wij merken op dit moment dat we weer op het oude niveau zitten in omloopsnelheid, uitzonderingen daar gelaten. Wanneer wij Corona uit de tijdslijn knippen zien wij nog steeds een constant positieve ontwikkeling. Daarbij is de markt  naar onze ervaring op te delen in de volgende groepen:

  • Kleine recreatiebedrijven;
  • MKB bedrijven;
  • Ontwikkelingsbedrijven;
  • Concern bedrijven nationaal;
  • Concern bedrijven internationaal.

Onze ervaring met deze groepen in de huidige markt is als volgt:

Kleine recreatiebedrijven

Deze markt is onveranderd goed en spiegelt zich het meest aan de woningmarkt. De verdienmodellen zijn gering, we spreken hier over een manier van leven. De woonomgeving speelt hierbij een heel belangrijke rol.

MKB bedrijven

Traditioneel gezien zijn er hier de meeste van in Nederland. Deze bedrijven vallen onder de noemer familiebedrijven. Deze markt is moeizamer geworden, niet ingegeven door de vraag maar door de forse renteverhogingen de afgelopen jaren. De renteverhogingen bedragen minimaal 3 tot 4 % t.o.v. de jaren ervoor en maken dat de leencapaciteit voor de onderneming beduidend minder worden. De inbreng van eigen vermogen zal dit moeten opvangen, wat de spoeling dunner maakt.

Ontwikkelingsbedrijven

Een tak binnen de recreatie waar veel over geschreven wordt, mede ingegeven door het opzeggen van jaarstandplaatsen en de emotie die dit met zich meebrengt. Deze markt was tijdens Corona erg groot, toen ontwikkelaars massaal ingekocht. Stikstof vergunningen vertragen de planontwikkelingen en met de nieuwe rendementen box 3 is het arsenaal particuliere investeerders afgenomen. De tendens is dat ontwikkelaars eerst bestaande voorraden willen terug brengen. De markt is dus afwachtend uitzonderlijke locaties daar gelaten.

Concernbedrijven nationaal

Gelet op de forse uitbreidingen in de concerns de afgelopen jaren, mede ingegeven door private equity investeerders, zien wij hier een herpositionering. Concerns smelten samen en stoten gedeeltes weer af om zo hun eigen DNA beter uit te kunnen dragen. Wij kunnen deze markt omschrijven als de tijd van bezinning.

Concernbedrijven internationaal

Het gaat hier over veelal Franse concerns die allen hun positie in de Nederlandse markt verworven hebben. Steeds beter begrijpt men de Nederlandse markt en stemt men hun inmiddels gedoseerde aankopen hierop af.

Al met al is de markt nog steeds positief, maar aan de wildgroei is een halt toegeroepen. Dit maakt eens te meer dat het ambacht van Makelaar weer een meerwaarde krijgt bij het vinden van de juiste koper.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *