komnunaar.nl

LOGO_DEFAchter de schermen bij KomNuNaar.nl
Met een eigen account kunt u uw eigen accommodatie of dagrecreatie beheren. U kunt onder andere uw adresgegevens, positie op de kaart, faciliteiten en foto’s op KomNuNaar.nl beschikbaar maken. Indien u meer dan alleen basisinformatie wilt kunnen invullen, is een abonnement nodig.
Met één account kunt u meerdere accommodaties en dagrecreaties beheren, waarbij u na inloggen een overzicht krijgt.

De eerste keer:

  • Klik op ‘Inloggen’ linksonder het scherm van KomNuNaar.nl.
  • Vul uw emailadres in, en laat het wachtwoord leeg (deze weet u immers nog niet).
  • Klik op de knop [Inloggen].
  • KomNuNaar.nl controleert nu of wij uw emailadres al kennen. In dat geval wordt er direct een email gestuurd met uw wachtwoord.
  • Vul  dit wachtwoord in, en klik nogmaals op [Inloggen].
  • U kunt aan de slag.
  • Kennen wij uw emailadres nog niet, dan maakt KomNuNaar.nl automatisch een nieuw account aan en ontvangt u eveneens een email met uw wachtwoord.
  • Vul  dit wachtwoord in, en klik nogmaals op [Inloggen].
  • U kunt aan de slag.

Gegevens invullen:
Kies uw locatie door de kaart te verslepen zodat het kruis precies op uw locatie staat. Indien u uw adres heeft ingevuld, kunt u op de knop [Probeer locatie automatisch te bepalen].  Zodra u tevreden bent, klikt u op de knop [Leg positie vast].
Vul de naam van uw accommodatie of dagrecreatie in en kies een zo goed mogelijke omschrijving bij wat is het.
Vul nu de overige velden in. Bij bepaalde velden kunt u aangeven of deze informatie beschikbaar moet zijn voor bezoekers van KomNuNaar.nl.
Bedenk dat hoe meer informatie u invult, hoe gemakkelijker u gevonden wordt.
Selecteer ook zeker één of meerdere foto’s.

Voorbeeld:
U heeft een bed & breakfast, en u wilt interessante bezienswaardigheden bij u in de buurt toevoegen. Dat is zeker mogelijk, zij het in beperkte mate. U kunt dan de naam, het adres, de positie op de kaart aangeven, 1 foto plaatsen en een omschrijving meegeven. Om meer dan de basisinformatie in te kunnen vullen, is een account met abonnement nodig voor de bezienswaardigheid. Deze kan alleen door de eigenaar worden aangevraagd. Zolang de eigenaar zich niet bij ons gemeld heeft, blijft u beheerder van de gegevens van de bezienswaardigheid.
Op deze manier maken we met elkaar uw regio interessanter voor potentiële bezoekers.