Sector presenteert Toerisme in Nederland: Welkom!,

en roept nieuw kabinet op tot investeringsagenda gastvrijheidseconomie Gastvrij Nederland publiceert, mede namens de trekkers van de sleutelprojecten, de slotrapportage Toerisme in Nederland: Welkom. Met deze publicatie rondt zij de actieagenda en sleutelprojecten af. Op uitnodiging van minister Kamp heeft de sector in 2013 een sectorvisie ‘Vinden Verrassen en Verbinden’ voor de gastvrijheidseconomie ontwikkeld. In nauwe samenwerking met de achterban […]

Lees meer