200 miljard kapitaalvernietiging in buitengebied Nederland

“De trek naar de stad en vooral naar de vier grote steden leidt tot een enorme kapitaalvernietiging in het buitengebied en een verdere ‘verstopping’ van de Randstad. Zo zal in de komende decennia sprake zijn van de sloop van bijna één miljoen huizen en forse leegstand van scholen, nutsgebouwen, winkel- en kantoorgebouwen. De kapitaalvernietiging in ons Nederlands buitengebied zal op z’n minst oplopen tot 200 miljard euro. De economische gevolgen daarvan zijn zeer ingrijpend”, stelt Erik Droogh, initiatiefnemer van het platform Renaissance van het Platteland.

 Kansen om het tij te keren
Het platform Renaissance van het Platteland is er van overtuigd dat met het creëren van een nieuwe, integrale en duurzame verbinding tussen stad en platteland kansen genoeg zijn om het tij te keren. Stad en platteland hebben elkaar juist hard nodig om te werken aan verantwoord geproduceerd voedsel, duurzame energie, goede en veilige recreatievoorzieningen en het terugdringen van criminaliteit. Erik Droogh: “Kansen genoeg. Om daar nog meer zicht op te krijgen hebben wij aan professor Dirk Sijmons, voormalig Rijksadviseur voor het Landschap, gevraagd om zijn visie op deze problematiek weer te geven. Zijn essay ‘Stadlandgoed, nieuwe relaties tussen stad en platteland’ , maakt duidelijk dat er dankzij onze ruimtelijke geschiedenis en onze sterke band met het landschap kansen zijn om de ontwikkelingen ten goede te keren. Met de aantekening dat nu actie vereist is.”

 Speerpunten voor het komende kabinet
Het essay van Dirk Sijmons bevestigt de uitgangspunten en ambitie van het platform Renaissance van het Platteland. Als platform voor verbinding tussen Stad en Platteland wordt ingezet op steun en inspiratie voor de regio met de volgende speerpunten:

·         Herwaardering van de landbouw en de eigen voedselketen, o.a. via een op te zetten Ministerie van Voedsel (ons ‘dagelijks brood’ en primaire behoefte).
·         Ruimte voor ontwikkelingen op het platteland, in samenhang met de stad (spreiding van investeringen om leegloop te voorkomen).
·         Ondersteuning van lokale en regionale initiatieven voor Stadslandgoederen en Groene Ecodienstensystemen, met inzet op watermanagement, duurzame energie en leefbaarheid.
·         Inzet op goede digitale en logistieke verbindingen.
·         Versterking en samenwerking op het gebied van handhaving en decriminalisering.

 Erik Droogh tot slot: “Deze thema’s zijn bij de informateur gepresenteerd. De grote uitdaging is om deze problematiek en de kansen die er liggen op de politieke agenda te krijgen.”  

Over Renaissance van het Platteland
Het platform Renaissance van het Platteland streeft naar nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. De ambitie is om de krachten van het platteland optimaal te benutten om in de toekomst de steden te kunnen bieden wat nodig is: voedselvoorziening, recreatie, woongenot, energievoorziening en klimaatbeheersing. Het platform Renaissance van het Platteland is een initiatief van Leisurelands (recreatie), Brabants Particulier Grondbezit (BPO), STIRR (Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte), ZLTO (vereniging voor ondernemers in de groene ruimte), HAS Hogeschool, Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en Innocity (vrijetijdseconomie). Het platform is opgericht in 2015 en heeft, aan de hand van een serie brainstormsessies met stakeholders de kernthema’s geformuleerd die de samenhang tussen stad en platteland kunnen versterken. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *