Mogelijkheden versterking verblijfsrecreatie in Drenthe in kaart gebracht

Vitaliteitsscan Drenthe van start

Tijdens een startbijeenkomst voor de verblijfsrecreatiesector op dinsdag 28 februari in Assen hebben Tjisse Stelpstra, gedeputeerde provincie Drenthe, en Gert Jan Bent, namens alle Drentse gemeenten, de aftrap gegeven voor de vitaliteitsscan in Drenthe. Met de vitaliteitsscan wordt gedetailleerd in kaart gebracht waar kansen tot verdere verbetering voor de verblijfsrecreatie liggen. Een aantrekkelijk en vitaal aanbod in de verblijfsrecreatie is van groot belang om van Drenthe DE vrijetijdsprovincie van Nederland te maken. Met de vitaliteitsscan verblijfsrecreatie wordt een bijdrage geleverd aan het programma Vrijetijdseconomie van de provincie Drenthe. Doel van dit programma is om de werkgelegenheid en de bestedingen in Drenthe te laten toenemen door investeringen in de vrijetijdseconomie. Begin december 2016 maakte het Recreatieschap Drenthe bekend dat in 2015 in totaal ruim 1 miljard euro is omgezet bij toeristische bedrijven in de provincie Drenthe. Een belangrijk deel hiervan is toe te schrijven aan een omzetstijging van het aantal overnachtingen in recreatiewoningen. De vitaliteitsscan wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeenten en met brancheorganisatie RECRON.
De vitaliteitsscan start met een digitale vragenlijst onder ruim 200 verblijfsrecreatiebedrijven (grotere campings en vakantieparken) binnen de provincie. Daarin wordt gevraagd naar cijfers, feiten en toekomstverwachtingen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de vitaliteit van de sector wordt daarnaast een selectie van de bedrijven bezocht en/of worden ondernemers geïnterviewd. Met de resultaten van de vragenlijst, de bedrijfsbezoeken en de interviews wordt zichtbaar hoe de verblijfsrecreatiebedrijven in Drenthe functioneren en wat de aard en omvang van de vitaliteitsopgaven in deze sector zijn. Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre de sector vitaal is en welke kansen er liggen voor de sector om in samenspraak met de overheid de vitaliteit te vergroten. Naar verwachting worden de resultaten van de vitaliteitsscan medio 2017 bekend gemaakt. Er kunnen vier krachten worden onderscheiden die bepalen of de verblijfsrecreatiesector economisch vitaal is voor nu en in de toekomst. Ten eerste dienen er voldoende tevreden klanten worden aangetrokken in een dynamische markt. Ten tweede dienen ondernemers een marktconform product te kunnen bieden. Verder dienen financiers vertrouwen in de sector te hebben en als laatste dient de sector een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en de omgeving.

Foto: park De Vier Eiken te Wapserveen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *