Noord-Brabant zet in op samenhang

Vier toonaangevende Brabantse oorlogsmusea en herinneringsinstellingen* hebben samen met Stichting 18 September, Erfgoed Brabant, Provincie Noord-Brabant en VisitBrabant  het startsein gegeven voor een intensieve meerjarige samenwerking. Onder de titel ‘Crossroads: life changing stories in Brabant’ wordt samengewerkt om het materiële en immateriële erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog dat Brabant rijk is voor een breed publiek toegankelijk te maken. Dit als opmaat naar 2019 wanneer het 75-jarig jubileum van de bevrijding van Zuid-Nederland wordt gevierd. De provincie Noord-Brabant neemt een bijzondere positie in de Nederlandse WOII-geschiedenis in. Alle thema’s, van mobilisatie en strijd, onderdrukking, vlucht en verzet, tot vervolging en bevrijding komen over de gehele provincie verspreid aan bod. Na de bevrijding van Zuid-Nederland in het najaar van 1944 leefde men in Noord-Brabant tussen Oorlog en Vrede. Crossroads vertolkt de WOII-verhalen in Brabant vanuit een uniek meervoudig perspectief in woord en beeld. Keerpunten en persoonlijke verhalen staan binnen dit concept centraal en leggen tevens een link naar het heden. Door de intensieve samenwerking blijven de vele Brabantse WOII-verhalen behouden en wordt blijvend ingespeeld op een groeiende (inter)nationale belangstelling voor het Brabantse WOII-erfgoed.

Over de samenwerking
De komende maanden werken de partners gezamenlijk een meerjarenprogramma uit waarmee Noord-Brabant voortaan haar WOII erfgoed (inter)nationaal op samenhangende wijze wil presenteren. Hiervoor wordt in juni onder andere een bijeenkomst georganiseerd tussen (inter)nationale en regionale/lokale partijen die elk vanuit een eigen rol een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van het Crossroads-concept en de samenwerking. Omdat het om een Brabantbreed initiatief gaat, worden partijen uitgenodigd om hierover mee te denken. Gedeputeerde Swinkels: “Juist de integrale samenwerking, ook met omliggende provincies en (inter)nationale partijen, is de kracht van Crossroads en doet recht aan de positie van Brabant in oorlogstijd: waarin de provincie een internationaal toneel was met talloze levens veranderende verhalen. Elk verhaal even belangrijk om naar voren te brengen”.

*Nationaal Monument Kamp Vught, Oorlogsmuseum Overloon, Museum Bevrijdende Vleugels, Maczek Museum

Klik hier voor informatie.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *