Ontwerp-Beheerplan Natura2000 Veluwe ter visie

Het ontwerp beheerplan voor het Natura2000-gebied Veluwe ligt ter inzage. De Veluwe is met ruim 100.000 hectare een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Om de rijke natuur en variatie aan landschappen in stand te houden, is de Veluwe aangewezen als Natura2000-gebied.  Tot 13 december 2016 kan iedereen zienswijzen indienen.
In het Natura 2000-beheerplan staan geen nieuwe regels of beperkingen. Het ontwerp-beheerplan legt vooral uit welke beschermingsregels er gelden en hoe de provincie Gelderland hier mee omgaat. Het beheerplan biedt dus vooral meer duidelijkheid over de regels.

N2000 en PAS-maatregelen
Verder worden in het plan maatregelen beschreven die nodig zijn om de kwaliteit van de Veluwse natuur te kunnen behouden. Een deel van de maatregelen is onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en al vastgesteld als onderdeel van de PAS-gebiedsanalyse voor de Veluwe. Daar kan geen zienswijze op worden ingediend. Deze maatregelen zijn nodig om de neerslag van stikstof in de Veluwe te beperken.

Recreatie
Een belangrijk punt in het beheerplan is de noodzaak voor een betere afstemming tussen recreatief gebruik en natuur. In het plan staat dat hiervoor een recreatiezoneringsplan komt. Het doel hiervan is om natuur en recreatie op de Veluwe duurzaam naast elkaar te kunnen laten voortbestaan.
Klik hier voor informatie.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *