Positief resultaat Leisurelands

Met een recordaantal van ruim zes miljoen bezoekers in 2016 heeft Leisurelands, eigenaar van 20 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg, een positief resultaat geboekt. Het recreatiebedrijf timmert hard aan de weg om zich verder te professionaliseren en te positioneren als één van de belangrijkste spelers in de vrijetijdssector. Zowel direct als indirect levert Leisurelands hiermee een maatschappelijke bijdrage aan de leefbaarheid en vrijetijdsbesteding in de regio waarin zij actief is.

4,3 miljoen strandbezoekers in 2016
Het recreatieseizoen van 2016 kenmerkte zich door een aantal piekmomenten waarop het extreem warm was en de recreatiegebieden massaal werden bezocht. Het aantal strandbezoekers steeg van vier naar 4,3 miljoen. Daarnaast trokken de op de recreatiegebieden gevestigde exploitaties in 2016 ook meer bezoekers: ruim 1,8 miljoen. Daarmee komt het totaal aantal bezoekers in 2016 ruim boven de zes miljoen (een stijging van ruim 5% ten opzichte van 2015), een record sinds de oprichting van Leisurelands in 1962. Het aantal evenementen dat werd georganiseerd op de recreatiegebieden daalde ten opzichte van 2015. In totaal werden er 561 evenementen georganiseerd (2015: 649 evenementen). Wel steeg de omzet uit evenementen met bijna 10%. Verschillende gevestigde ondernemers breidden in 2016 hun bedrijf uit. In april 2016 vond de overdracht van de voorheen eigen exploitaties, SchatEiland Zeumeren, Paviljoen Zeumeren en Waterski Zeumeren plaats. Eind 2015 werden deze exploitaties verkocht.  De omzet in pacht en huur, de belangrijkste omzetcategorie, steeg ten opzichte van 2015 met 13,6%. Ook de omzet uit parkeergelden nam met 4% toe. Tot slot groeide de omzet uit zandwinning bescheiden. Al met al boekte Leisurelands in 2016 een positief resultaat.

Investeringen in recreatiegebieden
Net als in 2015 werd er in 2016 volop geïnvesteerd in de recreatiegebieden om deze aantrekkelijk te houden. Er werd onder meer geïnvesteerd in nieuwe wandel- en fietspaden, kunstwerken (blikvangers) langs snelwegen en provinciale wegen, zonne-energie, biomassa en achterstallig onderhoud op de recreatiegebieden in de Achterhoek en Liemers. Ook huurders en pachters investeerden om een zo aantrekkelijk mogelijk product aan te kunnen bieden. Aandachtspunten van Leisurelands zijn schaalvergroting en het daarbij behorende verdienmodel. Dit verdienmodel heeft zich de afgelopen jaren bewezen. In 2014 is de strategie van Leisurelands geactualiseerd voor de periode 2015-2020. De strategie is gericht op het verfijnen van het verdienmodel en het benutten van kansen. Naast de eigen ontwikkelingen investeert Leisurelands met diverse partners in jonge en veelbelovende ondernemers om hen financieel te ondersteunen vanuit het project LI Leisure Investments. Voor Leisurelands staat duurzaamheid hoog in het vaandel, het draait niet alleen om alternatieve energiebronnen, maar tevens om duurzame relaties en het investeren in nieuwe initiatieven in de vrijetijdssector. Ook investeert Leisurelands in krimp. Een aantal recreatiegebieden van Leisurelands is gelegen in een krimpregio. Hier lijken vergrijzing, het wegtrekken van inwoners en minder voorzieningen en mogelijkheden voor een gebied een onomkeerbaar proces. Leisurelands is daarom één van initiatiefnemers van Renaissance van het platteland, een platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland. Desalniettemin weet Leisurelands haar terreinen op andere manieren in te zetten voor bijvoorbeeld evenementen en agrarische verpachtingen waardoor de kwaliteit van de dagrecreatieterreinen gewaarborgd blijft. Klik hier voor meer informatie.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *