RECREATIE VAKBEURS HARDENBERG POPULAIR ONDER CAMPINGHOUDERS

Uit de Investeringsmonitor kampeerbedrijven en bungalowparken 2017 blijkt dat een kampeerbedrijf in het jaar 2017 gemiddeld voor ruim € 115.000,- aan investeringsplannen heeft. De Investeringsmonitor is in opdracht van RekreaVakkrant uitgevoerd. Vakbeurzen zijn een belangrijke inspiratiebron voor de ondernemers bij de keuze van leveranciers, producten en diensten. In het jaar 2016 werd de Recreatie Vakbeurs Hardenberg het meest bezocht.

Meest bezochte vakbeurs
Van de ondervraagde campinghouders heeft 44 procent de Recreatie Vakbeurs Hardenberg bezocht. Op de tweede plaats staat de Horecava met 15 procent. Naast de in het figuur weergegeven (vak)beurzen zijn de Fiets en Wandelbeurs en de beurzen van Stichting Vrije Recreatie (SVR) diverse malen spontaan genoemd als bezochte (vak)beurzen. Van de kampeerbedrijven die de Recreatie Vakbeurs Hardenberg hebben bezocht geeft 79 procent de vakbeurs een positieve waardering.


bezochte (vak)beurzen door kampeerbedrijven 2016

Online zoeken
Als we kijken naar het gemiddeld aantal maandelijkse zoekopdrachten op Google naar bepaalde vakbeurzen, blijkt dat men in het jaar 2016 beduidend vaker heeft gezocht op de term Horecava dan op recreatie vakbeurs. Horecava realiseert gemiddeld per maand 8.100 zoekopdrachten, tegenover 90 voor recreatie vakbeurs. Dit grote verschil wordt verklaart door de doelgroep; de Horecava kent een aanzienlijk grotere doelgroep dan de Recreatie Vakbeurs. Dat is ook terug te vinden in de bezoekersaantallen: Horecava circa 65.000 bezoekers, tegenover Recreatie Vakbeurs Hardenberg circa 7.100 bezoekers. Men zoekt online met name in de periode voorafgaand aan een vakbeurs.


aantal Google zoekopdrachten “recreatie vakbeurs” per maand 2016

Online berichtenverkeer
Marktdata.nl monitort met Coosto het berichtenverkeer op social media netwerken. In het jaar 2016 waren er bijna 300 berichten op social media met de tekst “recreatie vakbeurs” er in. Coosto probeert automatisch vast te stellen welk sentiment een auteur wil overbrengen met het bericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen positief sentiment, negatief sentiment en neutraal. Als positief markeert Coosto berichten die een positieve emotie uitstralen: blijdschap, enthousiasme, vertrouwen, enz. Als negatief, berichten die een negatieve emotie uitstralen: frustratie, woede, angst, enz. Alle overige berichten worden als neutraal bestempeld.

13 Procent van de berichten over de recreatie vakbeurs hadden een positief sentiment. Er zijn geen negatieve berichten over de vakbeurs gevonden. Waar gingen al die berichten dan over? Trending topics zijn woorden of woordcombinaties die in de gekozen tijdsperiode opvallend vaak voorkomen in de berichten die voldoen aan de zoekopdracht. Ze zijn bedoeld om een kort, thematisch overzicht te bieden van belangwekkende onderwerpen in de geselecteerde periode. Onderstaande woordenwolk toont de trending topics in de berichten waarin “recreatie vakbeurs” voorkomt.


Op de afgelopen editie van de vakbeurs was voor het eerst een “Happy Camping” als thema-plein opgenomen, wat veel positieve reacties opleverde.

Coosto deelt websites in bij een bepaald type bron: nieuws, blog, forum, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Google+, Instagram en Pinterest. Elk van de categorieën omvat alle websites die tot deze categorie behoren.


procentuele verdeling van het berichtenverkeer naar social media kanalen

Bovenstaand figuur laat zien dat zo’n twee-derde deel van alle berichten over “recreatie vakbeurs” op Twitter is te vinden.

Gerelateerde bronnen:

Investeringsmonitor kampeerbedrijven en bungalowparken 2017

Marketingrapport Verblijfsrecreatie 2016

Gratis social media scan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *