Slagingskansen

column-makelaar-Adri
Adri Mijnheer Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars
column-makelaar-Henk-Jan
Henk-Jan Kruidenier Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars

Financierbaarheid van een recreatiebedrijf rust op een drietal pijlers

– Bedrijfsmatige analyse (onderneming/ondernemer);
– Financiële analyse (rentabiliteit, vermogen, cashflow, liquiditeit);
– Bancaire positie (zekerheid). 

Een combinatie van positieve of negatieve scores bepaald de financierbaarheid. De zekerheid is weliswaar een belangrijke maar bepaald niet de mate waarin uw bank wil financieren. De financier kijkt met name naar de bedrijfseconomische draagkracht of haalbaarheid waarin u aan uw verplichtingen kan voldoen. Doorgaans betekend dit dat zij gemiddeld vijf keer de Ebitda wil financieren. Omdat kopers bereid zijn tot 10 keer de Ebitda te betalen zit hier hiaat dat de koper zelf dient in te vullen met eigen vermogen.
Wanneer hier ook een externe financier of bijvoorbeeld de oud eigenaar gevraagd wordt achtergesteld een lening in het bedrijf te laten, zal een financier dit meewegen. Hier zit ook een belangrijk deel toegevoegde waarde aan het werk van de makelaar. Het maken van een eerste schifting van klanten die niet aan deze eis kunnen voldoen. Voor ‘nieuwkomers’ in de branche veelal een verrassend wanneer wij vragen om opgave van eigen vermogen.
Het is voor ons van belang om de juiste koper aan te brengen en voor zover deze onbekend is, is het van belang om hier een stuk helderheid over te krijgen. Daarmee is nog niet gezegd dat wij een kandidaat sturen die dusdanig financiële gegoedheid heeft dat we kunnen spreken van een koper. Afgezien van het feit dat een eerste indruk van het bedrijf nog moet plaatsvinden en doorslaggevend is voor een vervolgtraject. Afgaande op deze beperkte informatie ontvangt de geïnteresseerde van ons beperkte informatie van het te koop aangeboden bedrijf. Hiervoor is altijd een zogenaamde geheimhouding door ons te ontvangen en eventueel persoonlijk contact met een van ons om nadere informatie over de aanvrager te krijgen.
De financiering is een sluitstuk maar bij exploitatie gebonden onroerend goed zijn de cijfers van wezenlijk belang voor een koper om zijn beslissing op te baseren. In beginsel kan dit beperkt zijn tot een winst en verliesrekening maar op enig moment zal een volledige jaarrekening door een financier worden opgevraagd. Op dat moment moet zowel bij verkoper en zijn makelaar duidelijk zijn wat voor type ondernemer de koper is, hoe zijn eigen vermogenspositie eruit ziet en wat de inschatting is dat deze ondernemer met een gedegen ondernemersplan de toets bij de bank kan doorstaan. Helemaal aan het eind van dit traject zal de bank ter meerdere onderbouwing een taxatie willen zien. Dit betekent dat de koper met zijn ondernemerskwaliteiten en bedrijfsplan op minstens twee van hiervoor genoemde pijlers positief moet kunnen scoren.
De cijfers van het aangeboden bedrijf en de taxatie dienen ter nadere bevestiging. Het is dus een proces waarbij kandidaten dusdanig gedoseerd worden geïnformeerd dat voldoende informatie aanwezig is om een gedegen onderbouwing van bedrijfsplan en koopsom te maken. Prijsovereenstemming moet gebaseerd zijn op een gedegen informatievoorziening, aansluiten bij de financieringsmogelijkheid, inbreng eigen vermogen en evt ander vreemd vermogen (denk ook aan staatsgarantie). Klopt deze mix dan is een optimale prijs te behalen voor de verkoper en wanneer deze is overeengekomen leidt dit ook tot succes, zonder dat een kandidaat afhaakt als gevolg van beperkte informatievoorziening en voorbereiding. Dit proces vergt voorbereiding in samenspraak met accountant en uw makelaar. Houdt u rekening met dit voorbereidingstraject en bespreek tijdig uw gedachten over verkoop met ons en uw accountant. 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *