Thermometer recreatiemarkt

voorvoord-jan

Jan W. Olthof Uitgever

Verblijfsrecreatie

Dubbel plus door groei consumptie en toerisme
De horeca en recreatie profiteren momenteel maximaal van de gunstige economische ontwikkelingen. Toenemende particuliere consumptie heeft een positieve impact op de vraag in de markt en de verwachting is dan ook dat de groei in 2017 verder doorzet met 2,4%. Naast een toename van de binnenlandse bestedingen speelt ook de structurele groei van buitenlandse toeristen in Nederland een belangrijke rol. Deze groei zal naar verwachting wel afvlakken door de impact van Brexit en de toegenomen terroristische dreiging in Noordwest-Europa. De horeca heeft echter het tij mee. De verwachting is dat toerisme alleen maar verder zal groeien en ook de Nederlandse consument gaat meer buiten de deur werken, eten en recreëren. Met name in de grote steden profiteert de horeca, hoewel er sprake zal zijn van toenemende concurrentie vanuit de retail. Supermarkten, warenhuizen en modewinkels investeren meer en meer in food- en belevingsconcepten om de consument te blijven trekken waardoor de concurrentie toeneemt. Tegelijkertijd volgen consumententrends elkaar zo snel op, dat wat vandaag in is, morgen weer uit kan zijn. De levenscyclus van producten en concepten staat zo onder druk. Dit in combinatie met toenemende concurrentie, ook vanuit disruptieve nieuwkomers zoals AirBnB, leidt tot een uitdagend speelveld en een neutraal sentiment.

Dagrecreatie

Groeiende vraag versus toenemend aanbod
De dagrecreatie profiteert momenteel van de aantrekkende economie, stijgende consumentenbestedingen en groeiend inkomend toerisme. Naar verwachting zal de totale sector met 1 tot 2% groeien in 2017. Ondanks deze vraagstijging blijft het een vechtersmarkt. De afgelopen jaren is het aanbod van vrijetijdsbesteding namelijk substantieel toegenomen. Er zijn tientallen pret- en themaparken, dierentuinen, musea, kartbanen, escape rooms, trampolineparken en nog veel meer vormen van vertier bijgekomen. Daarnaast is op een regenachtige dag de IKEA de grootste concurrent geworden voor de reguliere dagrecreatie. De concurrentie vanuit andere branches neemt verder toe nu retailers meer beleving en horeca in hun concepten doorvoeren om de gast te blijven trekken. Een dagje funshoppen is nog nooit zo populair geweest. Veel leegstaand vastgoed ondergaat ondertussen ook een transitie naar ‘leisure concepten’, foodmarkets en dagrecreatie. Kortom, de verwachting is dat het aanbod alleen maar verder toe zal nemen. Veel dagrecreatieve bedrijven voeren de concurrentie louter op prijs. Inmiddels is de vraag niet meer óf de bezoeker korting krijgt, maar hoe hóóg de korting is. In toenemende mate krijgen wederverkopers (kortings- en veilingsites, de grote supermarktketens) een dominante rol in het verkoopproces, wat ten koste gaat van de marge. De combinatie van een licht groeiende vraag maar structureel toenemend aanbod zorgt voor een neutraal sentiment.

Meer bezoekers
De prognose voor de komende jaren blijft neutraal. Positief is dat het totaal aantal bezoekers aan de verschillende vormen van dagrecreatie elk jaar stijgt. De Nederlander gaat graag een dagje uit en zoekt continu naar nieuwe ervaringen en vormen van beleving. De vraag neemt ook verder toe door het toenemend aantal buitenlandse toeristen. Nederland wordt meer en meer een toeristische hotspot waar je als non-resident geweest moet zijn. Kortom, kansen genoeg voor de dagrecreatie. Echter die vraag moet wel over meer aanbieders verdeeld worden, wat leidt tot permanente prijsdruk. Tegelijkertijd is het de uitdaging om de consument continu te verrassen met nieuwe attracties en events. Door de steeds sneller veranderende consumententrends, wordt de levenscyclus van een attractie steeds korter. Tegelijkertijd duurt het door de verschraling van de marges langer om de grote investeringen terug te verdienen. Dit leidt tot een uitdagende spagaat voor dagrecreatiebedrijven en vraagt ongekende innovatiekracht van het management.

Waterrecreatie 

Voor 2017 verwacht de Rabobank voor de markt van jachthavens een stabiele vraag. Waterrecreatie en vooral het varen met zeil- of motorboten is ongekend populair en nu de economie weer aantrekt durven consumenten weer geld uit te geven aan nieuwe (vooral tweedehands) bootjes. Toch hebben veel commerciële jachthavens de uitdaging om hun omzet op niveau te houden. Enerzijds komt dit door de forse concurrentie op met name prijs. Concurrentie door de structurele groei van het aanbod van ligplaatsen en vanuit de vaak veel goedkopere (want niet BTW-plichtig) verenigingshavens. Anderzijds vergrijst de belangrijkste doelgroep en wordt ook het botenbestand in Nederland steeds ouder. Nieuwe generaties hebben minder behoefte aan bezit, kopen minder snel een duur zeiljacht of motorboot en kiezen vaker voor bijzondere, kleinschaligere vormen van waterrecreatie. Bij veel jachthavens staan bezettingsgraden onder druk of verdwijnen de wachtlijsten langzaam. Op korte termijn niet direct zorgwekkend, maar op langere termijn is het noodzakelijk om nieuwe doelgroepen aan te boren. Overall is het sentiment voor 2017 neutraal gezien de relatief stabiele vraag.

Veel leesplezier met deze editie van RekreaVakkrant. Het marketingvakblad voor de totale recreatiemarkt. De volgende uitgave van verschijnt 26 mei a.s. Uw prestatie, onze informatie. Op naar een nieuw abonnementsjaar!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *