Blijf alert op uw bestemming

column-makelaar-Adri
Adri Mijnheer Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars
column-makelaar-Henk-Jan
Henk-Jan Kruidenier Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars

Steeds vaker worden wij geconfronteerd met ondernemers  die denken allerlei mogelijkheden te hebben binnen hun bestemmingsplan,  wat achteraf niet zo blijkt te zijn. Deze problematiek wordt ingegeven door het feit dat gemeentes periodiek (bij wet verplicht eens in de tien jaar) de bestemmingsplannen wijzigen c.q. vernieuwen. Dit komt frequenter voor dan in het verleden waarbij u als ondernemer alert moet zijn. De overheid gaat er vanuit dat u de zaken zelf via de gemeentesite of de plaatselijke kranten in de gaten houdt. Men informeert u niet rechtstreeks als belanghebbende  hierover. De procedure begint met een voorontwerpbestemmingsplan, in deze procedure inventariseert de gemeente de bestaande situatie. In veel gevallen baseert men zich op aantallen uit vervallen kampeerexploitatie vergunningen of de feitelijke situatie.  Hierin ontstaan veel fouten omdat de aantallen en variaties daarin in de loop der jaren vaak substantieel gewijzigd zijn. Ook worden parkeernormen vaak aangescherpt en veranderen uitbreidingspotenties. Juist in de fase van voorontwerpbestemmingsplan  is het  eenvoudig gemeentes te overtuigen van veelal verkeerde aannames. Hiervoor moet een zienswijze  ingediend  worden, waarna de gemeente bekijkt of men deze kan en wil honoreren. Na deze fase ontstaat het ontwerpbestemmingsplan gevolgd door het vastgestelde definitieve bestemmingsplan. In deze twee  fases staat beroep open tot aan de Raad van State wat veelal langlopende procedures zijn. In deze periode, welke soms jaren in beslag neemt, komt u als ondernemer in een vacuüm. De gemeente  is dan gehouden  om zowel te toetsen aan het vigerende (bestaande) bestemmingsplan als ook het vastgestelde ontwerpbestemmingsplan. Zowel in het waarderingsvraagstuk van uw onderneming  voor bijvoorbeeld een financieringsaanvraag, als bij eventuele verkoop heeft deze onzekerheid consequenties. Een koper van uw bedrijf zal volledige zekerheid willen hebben over de mogelijkheden op uw bedrijf ingegeven door het bestemmingsplan en de daarmee gepaard gaande vergunningen. In de fase na het  voorontwerpbestemmingsplan en het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan kunt u deze zekerheid niet meer bieden en afhankelijk van de voortgang van de procedure en de hiaten in het bestemmingsplan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Wij hebben al meermalen meegemaakt dat dit aanleiding is voor de koper om af te haken. Ook banken willen maximale zekerheid  aan de gebruiksfunctie van hun onderpand en kunnen hieraan ook hun voorwaarden verbinden. Het is dus zaak dat u als ondernemer een proactieve houding hierin aanneemt. Wij adviseren u de gemeente te raadplegen of u bestemmingsplan tegen de houdbaarheidsdatum van 10 jaar aanloopt. En de datum van 10 jaar te agenderen  om dan met regelmaat contact te hebben met de gemeente over de status van nieuwe bestemmingsplannen. Het is belangrijk in de voorontwerpfase goed contact te hebben met de uitvoerende ambtenaar en of gedetacheerde zodat de inventarisatie van uw bedrijf op de juiste wijze gebeurt. 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *