De markt is grofweg in drieën te delen

Adri Mijnheer Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars info@vandeloosdrechtrbm.nl

Alom horen wij verhalen over de sterk aantrekkende huizenmarkt die in de grote steden tot over het kookpunt is gestegen. Hoe zit dit nu in de markt van het exploitatie gebonden vastgoed? Zijn wij hier ook uit de crisis herrezen? Uiteraard merken wij een opgaande lijn in de verkoop van de Leisure bedrijven in zijn algemeenheid. Als wij dit op ons kantoor projecteren als marktleider, zitten wij qua aantallen verkopen zelfs boven het niveau van voor de crisis. Tot 2008 verkochten wij circa 20 bedrijven per jaar. In de crisis daalde dit naar circa 10 bedrijven op jaarbasis, maar voor 2018 gaan wij over de 20 transacties heen.
Echter, de markt is wel degelijk veranderd en niet alles is ‘makkelijk’ te verkopen. Dit hangt samen met het type bedrijf, de locatie en de klant die erbij past. In zijn algemeenheid kunnen wij zeggen dat watersportlocaties in alle groottes goed verhandelbaar zijn en de kustlocaties alsmede centraal Nederland onverminderd hoog op de verlanglijsten staan van kopers.
De kopersmarkt kunnen wij grofweg in drieën verdelen, welke ook allemaal een andere mate van courantheid hebben:
De meest courante categorie is in de prijsklasse tot net boven de 1,5 mio euro. In dit prijssegment bepaald de woonomgeving in hoge mate de aantrekkelijkheid. Kopers bevinden zich veelal in de tweede fase van hun arbeidzame leven en willen een andere manier van leven en hebben door eigen woningbezit voldoende vermogen opgebouwd voor de aankoop. De tweede categorie, is de meest lastige. De bandbreedte van deze prijsklasse is circa 2 mio tot 4 mio euro. Dit zijn typisch MKB-bedrijven te runnen met een familie waarbij wij steeds op zoek zijn naar een miljonair die hard wil werken. Twee werelden die elkaar ogenschijnlijk bijten maar waarbij locatie een zeer belangrijke rol speelt. De laatste categorie, zijn de bedrijven boven de 4 mio euro, waarbij prijs niet zozeer het ijkpunt is en deze kunnen zelfs oplopen tot boven de 10 mio euro, als het rendement de investering maar toe laat. Deze bedrijven vinden hun klanten in concerns of grotere familiebedrijven die uitbreiding zoeken. Al met al zien wij een toenemende vraag en lopen het aantal transacties op. Als kantoor hebben wij hierop geanticipeerd door ons verkoopteam uit te breiden en af te scheiden van onze taxatieafdeling, zodat onze dossiers de maximale aandacht krijgen die ze verdienen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *