Energielabel en duurzaamheid

column-makelaar-Adri

Adri Mijnheer Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars

column-makelaar-Henk-Jan

Henk-Jan Kruidenier Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars

Tijdens een onlangs gehouden lezing op een bijeenkomst van netwerk ondernemers spraken wij over het belang van investeringen in verduurzaming. Bij commercieel vastgoed mag er vanaf 2023 in Nederland geen enkel kantoor meer zijn met een energielabel slechter dan C en heeft Rabobank aangekondigd verplichte energie labels te introduceren bij nieuwe financieringen voor commercieel vastgoed. Bij grondgebonden exploitatie zoals verblijfsrecratieve bedrijven zou dit kunnen betekenen dat financieringsmogelijkheden op gebouwen beperkt worden. Ook andere banken waaronder ING kondigde al aan niet langer ‘bruine’ panden te financieren.  Het gaat hierbij vooral om bestaande bouw omdat bij nieuwbouw vaak al sneller aan verplichte energienormen wordt voldaan vanuit het bouwbesluit.  Daarnaast wil de overheid om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen Nederland in 2035 gasvrij hebben. Ambitieuze plannen die ons ertoe aanzetten na te denken over hoe snel de stap van commercieel vastgoed naar recreatief bedrijfsmatig vastgoed is gemaakt. Verder  hebben we ook te maken met het verbod op asbest daken vanaf 2024. Redenen genoeg om er niet van uit te gaan dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en de kans dat ambities voor genoemde jaartallen worden aangescherpt zijn niet ondenkbaar. Bovendien kosten maatregelen tijd en geld en zijn subsidieregelingen niet toereikend of zondermeer van toepassing. Gebleken is dat er nog onvoldoende duidelijkheid is bij eigenaren van vastgoed en adviseurs  over wanneer een energielabel van toepassing is. Wij zullen de komende tijd hier meer aandacht aan schenken en zo kunt u binnenkort in onze nieuwsbrief meer over dit onderwerp lezen als Alpha Energy ons verder meeneemt in de materie. Voor (bedrijfswoningen) is veelal een voorlopig label beschikbaar gesteld door de overheid. Hier is weinig misverstand over. Het label kan definitief worden gemaakt op eenvoudige wijze en door de eigenaar zelf. De vraag richt zich meer op welke gebouwen nu een verplicht label nodig hebben. Het energielabel is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Het energielabel is maximaal tien jaar geldig. Een gebouw is volgens de Wet (Woningwet ) een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. In het Besluit energieprestatie gebouwen (afdeling 2 Energielabel)  is vervolgens geregeld wanneer verkoper of verhuurder een energielabel van een gebouw beschikbaar stelt aan de koper of huurder (art. 2.1.). In artikel 2.2. wordt vervolgens geregeld op welke gebouwen dit niet van toepassing is. Voor de verblijfsrecreatieve bedrijven met eigen recreatiewoningen, verhuurchalets of caravans is dit artikel van belang en regelt dat “voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik” of  “alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50m²” het beschikbaar stellen van een energielabel niet van toepassing is.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *