FNV Recreatie: Onderhandelingsresultaat cao recreatie bereikt

Vandaag, woensdag 29 juni 2016, hebben FNV Recreatie, CNV Vakmensen, FNV Publiek Belang en werkgeversorganisatie Recron een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao recreatie bereikt. De nieuwe cao gaat in per 1 juli 2016 en loopt tot 1 juli 2017. Belangrijkste punten zijn een loonsverhoging van 1,75% per 1 januari 2017 en afspraken voor medewerkers met een seizoenscontract. Deze cao geldt voor alle 18.000 werknemers in bungalowparken en campings. De zwembadsector – die van oudsher ook onderdeel uitmaakte van de cao recreatie – valt niet meer onder de werkingssfeer van deze cao. Over een eigen zwembaden cao is ook onderhandeld, het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden. Johan Bijlsma, sectorbestuurder FNV Recreatie over het behaalde resultaat: “Ik ben tevreden dat het ons weer gelukt is om goede en kwalitatieve afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor de recreatiesector. De 18.000 hardwerkende recreatiemedewerkers hebben hier het volste recht op.”
De belangrijkste behaalde onderhandelingsresultaten zijn:

  • Looptijd 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.
  • Loonsverhoging van 1,75% per 1 januari 2017.
  • Afspraak over seizoensarbeid, waardoor in afwijking van de ketenbepaling (WWZ) voor de seizoenwerknemer de tussenpoos tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt verkort van ten hoogste zes maanden naar drie maanden.
  • Een tegemoetkoming in cursuskosten, waarbij medewerkers een persoonlijk scholingsbudget kunnen sparen gedurende maximaal 4 jaar (4 x € 400 = € 1600).
  • Ontslagbescherming voor kaderleden van vakbonden.
  • Dienstroosters waardoor werknemers meer zeggenschap krijgen over hun werktijden.
  • Per 1 januari 2017 wordt het nieuwe pensioencontract ingevoerd.
  • Een afspraak om de aanvulling 3e jaar WW uit te werken, conform aanbeveling van Stichting van de Arbeid.

Leden van FNV Recreatie ontvangen een brief met antwoordkaart, zodat zij de mogelijkheid krijgen om aan te geven of zij wel of niet akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat. Het personeel in de recreatiesector bestaat voor 60% uit vrouwen en ruim 30% is jonger dan 24 jaar.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *