Leisurelands boekt positief resultaat in 2015

Ruim een jaar geleden veranderde recreatiebedrijf Leisurelands haar naam (voorheen RGV). Het bedrijf timmert hard aan de weg om zich verder te professionaliseren en te positioneren als één van de belangrijkste spelers in de vrijetijdsbranche. In vele opzichten was 2015 een goed jaar voor Leisurelands, eigenaar van 20 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg. Het jaar werd met een positief resultaat afgesloten.

Ruim vier miljoen strandbezoekers in 2015
Het recreatieseizoen van 2015 kenmerkte zich vooral door een warme periode en een hittegolf in het tijdvak eind juni/ begin juli. Een trend die werd voortgezet in de zomerse augustusmaand. Het aantal bezoekers steeg van 3,8 miljoen in 2014 naar ruim vier miljoen in 2015. Daarnaast trokken de op de recreatiegebieden gevestigde exploitaties ruim 1,7 miljoen bezoekers; een stijging van 6% ten opzichte van 2014. Daarmee komt het totaal aantal bezoekers in 2015 ruim boven de 5,8 miljoen, een record stijging van bijna 7% ten opzichte van 2014. Het aantal evenementen dat op de recreatiegebieden werd georganiseerd bleef stabiel. In totaal werden er 649 evenementen georganiseerd (2014: 655 evenementen). Wel steeg de omzet uit evenementen met bijna 5% in 2015 ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal verhuringen en verpachtingen steeg. Zo startte Telstar Surfclub een strandpaviljoen met terras en accommodatie met 50 slaapplaatsen voor surfers en kitesurfers op Strand Horst. Diverse andere bestaande ondernemers breidden uit. Voor de eigen exploitaties op recreatiegebied Zeumeren, SchatEiland, Paviljoen en de Waterskibaan, is eind 2015 een overeenkomst met een koper gesloten. De overdracht vond op 1 april 2016 plaats. In 2015 hebben deze exploitaties een groei doorgemaakt en een goed resultaat neergezet. De aankopen in 2009 en 2010 waren erop gericht om de kwaliteit van het recreatiegebied te borgen en niet omdat deze overname in de strategie van Leisurelands paste. Ondanks dat Leisurelands, in deze voor de vrijetijdssector lastige periode, niet actief op zoek is geweest naar een overnamekandidaat hebben zich de laatste jaren wel enkele partijen gemeld die de exploitaties op Zeumeren wilden kopen.

Investeringen in de recreatiegebieden
In 2015 is net als voorgaande jaren veel geld geïnvesteerd in de recreatiegebieden om deze aantrekkelijk te houden voor gebruikers en klanten. Ook de huurders en pachters op de recreatiegebieden hebben dat gedaan. In 2015 is gezamenlijk 5,4 miljoen euro geïnvesteerd. Het gaat hierbij om harde infrastructuur, gronden, biomassa, zonne-energie, parkeersystemen, toilet annex kioskgebouwen, groen, etc.

Marktgerichte strategie
In 1999 werd Leisurelands, destijds RGV, verzelfstandigd en opereert sindsdien als private partij met een marktgerichte strategie. Aandachtspunten van de onderneming zijn schaalvergroting en het daarbij behorende verdienmodel. Het verdienmodel dat is gekozen heeft zich de afgelopen jaren bewezen. In 2014 is de strategie opnieuw geactualiseerd voor de periode van 2015 – 2020. De strategie is erop gericht het verdienmodel te verfijnen en de kansen verder te benutten. Naast eigen ontwikkelingen investeert Leisurelands, met diverse partners, in jong en veelbelovende ondernemers om hen financieel te ondersteunen vanuit het project LI Leisure Investments. Voor Leisurelands staat duurzaamheid hoog in het vaandel, het draait niet alleen om alternatieve energiebronnen, maar tevens om duurzame relaties en het investeren in nieuwe initiatieven in de vrijetijdssector. Ook investeert Leisurelands in krimp. De recreatiegebieden van Leisurelands zijn gelegen in een krimpregio. Hier lijken vergrijzing, het wegtrekken van inwoners en minder voorzieningen en mogelijkheden voor een gebied een onomkeerbaar proces. Desalniettemin weet Leisurelands haar terreinen op andere manieren in te zetten voor bijvoorbeeld evenementen en agrarische verpachtingen waardoor de kwaliteit van de dagrecreatieterreinen gewaarborgd blijft. Leisurelands is eigenaar van twintig recreatiegebieden, waarvan tien op de Veluwe, vier in het Rijk van Nijmegen en zes in de Achterhoek en Liemers.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *