Groepsaccommodatie: woning of niet-woning voor de WOZ?

In het kader van deze column heb ik inmiddels diverse malen aandacht besteed aan het grote belang van het antwoord op de vraag of een object voor de Woz als een woning of als een niet-woning moest worden aangemerkt. Hoe zat het ook al weer? Als een gebouw als een woning wordt aangemerkt ontvang je van de gemeente uitsluitend een aanslag vanwege de juridische eigendom van het gebouw waarbij het tarief niet zelden ook nog veel lager is dan wanneer het zelfde gebouw als een zogenaamde niet-woning is. Als het een woning is blijft bovendien de aanslag vanwege het feitelijk gebruik compleet achterwege, hetgeen niet het geval is als het zelfde gebouw als een niet-woning wordt aangemerkt. De Hoge Raad heeft op 16 september 2016 een tweetal arresten gewezen waarin ten aanzien van recreatiewoningen werd overwogen dat deze naar aard en inrichting zowel bestemd als geschikt zijn om enigszins duurzaam voor menselijke bewoning te dienen. De duur en de frequentie van het verblijf waren daarbij geenszins van belang. Om die reden dienden recreatiewoningen naar het oordeel van de Hoge Raad als woningen te worden aangemerkt. In dezelfde zin oordeelde het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden op 29 april 2020.

Ten aanzien van een groepsaccommodatie werd deze vraag in 2021 nog een keer aan de Rechtbank voorgelegd. In de betreffende groepsaccommodatie ontbrak echter een kookgelegenheid. De Rechtbank achtte het ontbreken daarvan dermate essentieel dat daarmee die groepsaccommodatie niet als een woning aangemerkt moest worden doch toch als een niet-woning moest worden gekwalificeerd. Omdat in de meeste groepsaccommodaties wel degelijk gekookt kan worden heb ik al meerdere gemeentes ervan weten te overtuigen dat groepsaccommodaties volgens vaste jurisprudentie toch echt woningen zijn. Naar aard en bestemming kan in die gebouwen tenslotte gewoon gewoond worden. Mooie belastingbesparingen vielen de betreffende belastingplichtigen daarmee ten deel, niet zelden zelfs met terugwerkende kracht. Kortom het blijft de moeite waard kritisch naar de door de gemeente opgelegde aanslagen te blijven kijken.

Heeft u naar aanleiding van deze column vragen of opmerkingen: bel naar Hans de Willigen 0615851402 of mail naar hans@dewilligenadvies.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *