Mag het wat minder?

column-makelaar-Adri
Adri Mijnheer Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars
column-makelaar-Henk-Jan
Henk-Jan Kruidenier Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars

Al eerder schreven wij over de veranderde  omstandigheden bij de taxatie van een recreatiebedrijf. Meer dan eerder worden banken en taxateurs langs de meetlat gehouden als het gaat om actualiteit en kwaliteit van waarderingen. Naar aanleiding van aanhoudende negatieve ontwikkelingen op de zakelijke onroerend goed markt houdt DNB sinds 2010 commercieel vastgoed in toenemende mate verscherpt in de gaten. Onderdeel hiervan is meer aandacht en bewustwording in de sector, beter inzicht in omvang en risico’s van commerciële vastgoedportefeuilles, betere kwaliteit en hogere frequentie  van taxaties en verbetering van risicobeheer.
Daarbij zijn acties ondernomen om de gehele keten van het waarderingsproces  structureel op orde te krijgen. Samen met de AFM heeft DNB nauw overleg gevoerd met het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) en geadviseerd bij het opstellen van nieuwe aanbevelingen om de kwaliteit van het taxatieproces en het taxatierapport zelf te verbeteren.
De branche zelf doet er intussen ook het nodige aan zelfregulatie om niet van ‘bovenaf’ alles opgelegd te krijgen. Samenvoeging van registers en eenduidig werken volgens internationale regels moet in 2016 leiden tot één centraal register van taxateurs met 5 deelregisters. Deze richten zich op grootzakelijk vastgoed, midden- en kleinzakelijk vastgoed, landelijk en agrarisch vastgoed, WOZ en woningen. Met de splitsing van het register Wonen-MKB heeft het register Vastgoedcert al een saneringsslag gemaakt onder woningmakelaars die beperkt ook bedrijven taxeren. Daarbij is voor taxateurs de grens om bedrijfsmatig nog te mogen taxeren de afgelopen jaren steeds verder verlaagd. Boven 1 miljoen euro zal een taxateur moeten voldoen aan certificering, accreditatie  RICS of TMI, en aantoonbaar ervaring in taxatie van in ons geval exploitatiegebonden onroerend goed moeten kunnen aantonen.
Wat betekend dat voor u? regelmatig (eens in de drie jaar minimaal) opnieuw een taxatierapport uit laten brengen en rekenschap nemen van het feit dat een rapport niet ouder mag zijn dan een half jaar op het moment dat er sprake is van (her)financiering.
Vooralsnog leiden meer en uitgebreidere taxatierapporten niet tot meer financieringen en of het beoogde doel (bewustwording sector, inzicht risico’s, betere kwaliteit taxaties) hiermee wordt bereikt zal op termijn blijken.
De shortlists van banken die vermelden welke taxateurs gekwalificeerd zijn tot taxatie van specifiek vastgoed worden eerder korter dan langer, zoals een shortlist ook doet vermoeden.  Hoewel dit voor ieder type vastgoed geldt, is uw keuze bij exploitatievastgoed beperkt tot een aantal taxateurs in de branche.
Door de frequentie kan hier voor u een voordeel te behalen zijn. Als taxateurs rekenen wij niet meer dan de uren die wij er op voorhand aan denken te besteden. In een offerte stadium kunt u er dus op rekenen dat onze actuele  kennis van uw bedrijf zich terugverdient. Tarieven gekoppeld aan de hoogte van de taxatie zijn in tegenstelling tot het verleden taboe. Voor reguliere bedrijven een voordeel, voor de belegger met enkele recreatiewoningen (ook commercieel vastgoed) niet altijd voordelig. Voor de calculerende ondernemer die tijdig nadenkt over het moment van taxeren en geïnformeerd het initiatief ter hand neemt zonder  de houding van de bank af te wachten: Ja, het kan wat minder. Wij zijn de laatste jaren in capaciteit voorbereid op frequentere taxatie van uw bedrijf en zullen  waar mogelijk dit tot een voordeel voor u laten uitwerken.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *