Meer vaarroutes voor sloepen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is op zoek naar projecten die bestaande sloepennetwerken kunnen verbeteren en uitbreiden. Hier is €200.000 subsidie voor beschikbaar. Noord-Holland is een belangrijke waterrecreatieprovincie en de provincie wil deze positie behouden en versterken vanuit economisch en maatschappelijk belang. De aanwezigheid van goede en voldoende vaarroutes is daarbij heel belangrijk.

Sloepenroutes
Een sloepennetwerk is een netwerk van vaarroutes. Deze vaarroutes staan vermeld op bordjes die aangeven waar gevaren kan worden met sloepen. De routes zijn met elkaar verbonden via knooppunten. Recreanten kunnen binnen dit netwerk vaarroutes uitzetten door gebruik te maken van de informatiepanelen langs de route of met behulp van kaarten. In delen van Noord-Holland bestaan al sloepennetwerken. De bedoeling is om het sloepennetwerk uit te breiden en te verbeteren.

Elektrisch varen|
Een bijzonder aandachtspunt bij deze subsidieregeling is duurzaamheid. Voorzieningen die bijdragen aan het faciliteren en stimuleren van het elektrisch varen zoals de aanleg van oplaadpunten en voorzieningen voor vaarroutes voor elektrische vaartuigen, zogenoemde electric only-routes komen voor subsidie in aanmerking.

Subsidieregeling
De regeling biedt subsidie voor voorzieningen langs de routes, zoals aanlegsteigers en routebebording. Er kunnen bijzondere locaties zijn die niet direct aan een route liggen, maar die voor de waterrecreant wel een aantrekkelijke vaarbestemming kunnen zijn. Zulke locaties die voor hun (water)bereikbaarheid verder wel afhankelijk zijn van de sloepenroute hebben een positieve invloed op de aantrekkelijkheid van het netwerk. Investeringen in voorzieningen op die locaties kunnen ook subsidie krijgen. Klik hier voor informatie.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *