Nationaal Waterplan 2016-2021

voorvoord-jan
Jan W. Olthof Uitgever

Recreatie Nederland is gebaad bij een goede watervoorziening en waterkwaliteit. In het nieuwe Nationaal Waterplan (NWP) met een looptijd tot 2021 zijn de afspraken vastgelegd over de organisatie van het waterbeheer, de nationale veiligheid en zoetwaterdoelen en de waterkwaliteit van het oppervlakte water, drinkwater en grondwaterpeil. Daarnaast is het NWP gekoppeld aan de afspraken over energie (Energieakkoord), natuur (Natuurvisie) en infrastucteer en ruimtelijke ordening. Al deze afspraken zijn verwerkt in het Nationale Waterplan. Het waterbeheer is in Nederland een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De ruimtelijke inrichting staat hierbij centraal. Recreatiebedrijven liggen veelal midden in of grenzen aan belangrijke natuur- en/of watergebieden. Langs de Noordzeekust, de Waddeneilanden, de Hoge Veluwe om enkele gebieden te noemen is een concentratie van verblijfsrecreatie aanwezig. Met het NWP zet het kabinet een toekomst gerichte stap gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte. En het bereiken van een goede waterkwaliteit met als doel een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart. 

Postcode nauwkeurig
De integrale benadering is geborgd door natuur, scheepvaart, landbouw, energie, wonen, recreatie cultureel erfgoed en economie zoveel mogelijk in samenhang met waterbeheer te koppelen. Voor de recreatiemarkt is water van levensbelang. In de komende uitgaven zullen wij dan ook uitvoerig aandacht besteden aan het Nationaal Waterplan in relatie tot recreatie. In deze editie de aftrap met de voorzitter van de Unie van Waterschappen. Zijn insteek: “Zonder waterschap geen waterrecreatie!” Op pagina 9 leest u hier alles over. Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle plannen op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Tot op uw postcode nauwkeurig kunt u zien wat in uw omgeving mogelijk is op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

komnunaar.nl 2015
Komnunaar.nl wordt steeds meer gevonden. De site komnunaar.nl is een uniek consumentenplatform waar verblijfs- en dagrecreatie samenkomen. Het biedt de consument de mogelijkheid om omgeving gestuurd te kiezen voor verblijf- en dagrecreatie. Zoeken op provincie, gemeente, gebied of plaats. Maar ook op soort bedrijf, bedrijfsketen, en type recreatiebedrijf. Een compleet aanbod van wat recreatie Nederland te bieden heeft. Het geeft elke recreatieondernemer de mogelijkheid zijn recreatieomgeving aantrekkelijker maken door de consument maximaal te informeren over verblijf, dag attracties, dagtochten, wandelen, fietsen, zwemmen, zeilen, kortom maximaal ontspannen beleven en recreëren! Daarnaast kan elke gemeente- en provincie maximaal ondersteuning bieden door gebiedsgewijs te promoten op basis van gericht gemeten consumentengedrag. Stap nu in op komnunaar.nl een digitale service van RekreaVakkrant. Nieuwsgierig? Meld u aan via deze site en maak u bekend op dit platform.

Aantal volgers blijft stijgen
Het aantal volgers op ons twitter account ‘twitter.com/rekreavakkrant’ stijgt verder. Inmiddels zijn wij de 2.800 zakelijke volgers gepasseerd. Op naar de volgende mijlpaal 3.000 zakelijke volgers. Meldt u ook aan! De RekreaVakkrant-site en twitter geven u dan dagelijks de meest actuele informatie in de recreatiemarkt. Wie volgt?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *