Politieke onrust

In de eerste column van dit jaar lijkt het ons goed te schrijven over de markt in zijn algemeenheid en om specifiek in te zoomen op alle publiciteit die de afgelopen periode is geweest over het fenomeen huurbescherming van jaarstandplaatshouders. Aanleiding hiertoe is de commotie die veel jaarstandplaatshouders veroorzaken, wanneer zij moeten wijken in het kader van herontwikkeling. De afgelopen 2 coronajaren hebben een boost gegeven aan de Nederlandse verblijfsrecreatieve markt, dit is bij de ontwikkelaars, ketens en omdenkers niet onopgemerkt gebleven. Wij zien daarom het aantal verkooptransacties fors stijgen. Hierover zullen wij in onze volgende column een gedetailleerde marktanalyse geven. Op dit moment is er overduidelijk een verkopersmarkt en transactieprijzen worden niet alleen gekoppeld aan de bestaande exploitatie, maar ook aan het herontwikkelingspotentieel. Het verhuren van een jaarstandplaats is niet gekoppeld aan huurbescherming en is op zich vormvrij. De brancheorganisatie Recron heeft voor haar leden een format welke aangeeft hoe om te gaan met opzegging en herstructurering. Kern van de zaak is dat een huurder van een jaarplaats weinig toch geen rechtsbescherming geniet, dit in tegenstelling tot ander verhuurd onroerend goed, zoals winkels, kantoren en woningen. Maar zelfs los land dat verhuurd wordt onder de pachtwet heeft een rechtsbescherming. Dit is waar gedupeerden op duiden en de politiek voor hun kar spannen om dit te gaan regelen in de vorm van een huurbescherming. Wanneer hier regelgeving voor zou komen heeft dit regelrechte gevolgen voor de waarde van uw campingbedrijf omdat alternatieve aanwendingsmogelijkheden hiermee worden ingeperkt of langjarig worden uitgesteld. De vrijheid van ondernemen wordt hierdoor enorm ingeperkt. Het is in onze ogen aan de brancheorganisatie om namens u hier een sterke politieke lobby te beginnen voordat het kwaad is geschied. Een maatregel die u zelf in de hand heeft is eens kritisch naar uw caravanbestand te kijken en het jaarstandplaatsen tarief wat u hanteert. Wij merken vaak op dat bij te lage tarieven te oude caravans blijven staan en het zijn juist die locaties die voor herontwikkeling in aanmerking komen. Wees niet bang uw tarief te verhogen en daarmee uw bestand op te schonen. Even een eenvoudige rekensom voor de beeldvorming met tarieven die wij nog steeds tegenkomen. Een tarief van € 1.800,- voor een jaarstandplaats voor 365 dagen wat neerkomt op € 4,93 per dag. Hiervoor verhuurd u uw plek, maakt u het toilet schoon en onderhoudt u het terrein. Geen wonder dat de klant zich met hand en tand verzet om hier te mogen blijven staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *