Spelen op de agenda van gemeenten ondanks dalende budgetten

Uit de enquête Speelruimte en Speelinfrastructuur onder Nederlandse gemeenten blijkt dat alle deelnemers maatregelen toepassen om spelen in de openbare ruimte te stimuleren. Hoewel gemeenten aangeven dat de budgetten dalen, blijft spelen dus op de agenda. Een opvallende uitkomst is dat 81% van de deelnemers aangeeft speelplekken te hebben die zijn ingericht als speelnatuur. De enquête werd opgezet door de Branchevereniging Spelen en Bewegen om meer inzicht te krijgen in het gemeentelijk speelbeleid. Omdat er weinig cijfers beschikbaar zijn vroeg de Branchevereniging Spelen en Bewegen via een online enquête alle Nederlandse gemeenten naar hun speelruimte, kosten en inspanningen, toegankelijkheid, wensen en oplossingen. In totaal vulde 10% van de gemeenten de online enquête in. De uitkomsten geven inzicht in speelruimte en speelinfrastructuur dat een essentiële bouwsteen vormt voor het lokale (jeugd)beleid. Zo blijkt dat de gemeenten die deelnamen in totaal 7400 speelplekken (met minimaal 1 speeltoestel daarop) beheren. Niet alle gemeenten ervaren belemmeringen om meer speelruimte te creëren, maar als dat gebeurt is dat vooral te wijten aan ‘te weinig budget’ en ‘bewonersprotest’. Dit laatste lijkt overigens in tegenspraak met de trend van bewonersparticipatie die zijn intrede heeft gedaan.

Aan de slag met opvallende uitkomsten
Een andere opvallende uitkomst is dat slechts 61% van de gemeenten aangeeft dat er speelplekken zijn ingericht zodat kinderen met een beperking daar kunnen spelen. Voor de branchevereniging Spelen en Bewegen reden om daar meer aandacht voor te vragen. “Inclusief spelen is belangrijk voor jong en oud,” zegt voorzitter Anne Koning. “Als alle kinderen binnen een wijk samen kunnen spelen zorgt dat voor verbinding.” Nog een het oog springende uitkomst is dat slechts 19% van de gemeenten beleid heeft voor kindvriendelijke routes. “Daar moeten we zeker wat mee. Om op een veilige en leuke manier van huis naar speelplek, school of club te komen, moeten ouders en kinderen op een kindvriendelijke route kunnen vertrouwen. Inzetten op inclusief spelen, een speelse omgeving en goede routes draagt er aan bij dat kinderen en ouderen voldoende kunnen spelen en bewegen.”

Focus op 12-plus doelgroep en budgetten
Bij de vraag aan welke leeftijdsgroep de gemeenten de komende jaren meer aandacht wil geven op het gebied van speelinfrastructuur, noemt 67% de doelgroep kinderen ouder dan 12 jaar. Wat het budget betreft, waren de vragen voor gemeenteambtenaren lastig te beantwoorden, niet iedereen heeft uitspraken willen doen over budgetten. Duidelijk werd dat de helft van de gemeenten een meerjareninvesteringsplan heeft. Van de 43 respondenten hebben 33 gemeenten aangegeven welk bedrag zij in 2016 besteden aan externe uitgaven, gemiddeld is dat 130.000 euro. Een samenvatting en analyse van de enquête is te vinden op kennisbank op de website van de Branchevereniging Spelen en Bewegen.
Beeld:  website Branchevereniging Spelen en Bewegen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *