Statistieken 2021

Zo in het begin van 2022 lijkt het ons goed eens terug te blikken op de ontwikkelingen in 2021 en de verschuivingen in de markt die er zijn geweest. Wij putten daarbij uit onze eigen praktijk, daar wij ook toonaangevend zijn in de markt. Iedereen weet dat Corona onze samenleving, voor het 2e jaar op rij fors heeft verstoord en ieder op zijn eigen manier zijn weg er wel of niet in heeft gevonden. Sommigen zijn hard geraakt anderen zijn er misschien wel sterker uitgekomen. Als ik mij concentreer op de verkooptransacties van 2021 die gerealiseerd zijn door ons kantoor, kan ik niet anders concluderen dan dat de markt volop op in beweging is.

De verkopen die hebben plaatsgevonden zijn niet het gevolg van bedrijfseconomische bedreigingen als gevolg van Corona, maar juist de kansen die Corona heeft geboden aan de binnenlandse verblijfsrecreatieve sector. In de  jaren voor Corona verkocht ons kantoor gemiddeld ca. 25 bedrijven op jaarbasis en waardeerden wij om en nabij 125 bedrijven per jaar in de vorm van een taxatierapport. De taxaties zijn dit jaar licht toegenomen naar 175 en zijn veelal het gevolg geweest van het feit dat bankinstellingen de markt hebben willen monitoren zeker in deze hectische tijd.

De verkopen daarentegen zijn constant goed gebleven in 2020 verkochten wij 51 bedrijven maar daar zat ook een concernovername in. In 2021 verkochten wij 40 bedrijven waarbij concerns solitair bedrijven hebben gekocht. Deze zijn te vinden in het marktsegment boven de € 5.000.000,- .Waarbij duidelijk wordt dat er nog genoeg beweging is geweest in het MKB segment het familiebedrijf. Opvallend daarbij is dat het segment van vernieuwde conceptdenkers steeds groter wordt. In onze beleving een aanvulling voor de markt.

Een interessant gegeven is ook in welke provincies nu de meeste verschuivingen plaatsvinden. Dit heeft in onze beleving niet zozeer te maken met naar welke provincie de meeste vraag is, maar welke ondernemers zijn toe aan bedrijfsopvolging.

In de media wordt veel gesproken dat locaties herontwikkeld worden met alle gevolgen van dien. Naar onze mening een gekleurd verhaal. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de transacties naar gebruik:

Al met al positieve geluiden waarbij wij ons wel afvragen hoe lang dit stand houdt? Voor 2022 zijn wij onverminderd positief. Er zijn immers inmiddels zijn er al weer 12 leveringen geweest en zijn er nog 27 overnamecontracten afgesloten door ons kantoor.

Wij merken een schaarste op de markt in aanbod, wat voor degene die overweegt te verkopen het ultieme moment is om de markt te verkennen. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *