Provincie Overijssel zoekt (potentieel) beeldbepalende sport- en cultuurevenementen

Online aanmelden van evenementen kan vanaf 31 augustus  Provincie Overijssel is op zoek naar (potentieel) beeldbepalende cultuur- en sportevenementen die Overijssel op de kaart zetten. Deze evenementen komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning van drie jaar. Organisatoren kunnen vanaf woensdag 31 augustus tot en met vrijdag 23 september 2016 een Overijssels evenement online aanmelden. Op overijssel.nl/evenementen staan het aanmeldformulier […]

Lees meer

Subsidieregeling voor 73 hectare nieuwe of sterkere natuur

Kansen voor particulier natuurbeheer in Overijssel Provincie Overijssel doet een oproep aan particulieren om zich aan te melden voor het maken van 73 ha nieuwe natuur of versterking van bestaande natuur. Er is hiervoor een subsidieregeling beschikbaar. De Provincie wil hiermee de ontwikkeling van nieuwe en instandhouding en verbetering van bestaande natuur- en landschapswaarden door particulieren stimuleren. Aanbiedingen voor de […]

Lees meer

Subsidieregeling treft doel

Provincie Overijssel heeft dit jaar 50-duizend euro beschikbaar gesteld voor kleinschalige festivals en evenementen. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moet het festival of evenement door en voor de inwoners van Overijssel in de eigen omgeving zijn opgezet. En zich richten op cultuur, naoberschap, sport en bewegen. 10 organisaties ontvangen een eenmalige subsidie. In totaal zijn er 70 aanvagen ingediend. […]

Lees meer