Taxatiebeleid

column-makelaar-Adri
Adri Mijnheer Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars
column-makelaar-Henk-Jan
Henk-Jan Kruidenier Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars

Taxatierapporten worden met grotere frequentie door banken verlangt. In hun voorwaarden staat  opgenomen dat banken u om een dergelijk taxatierapport mogen vragen. Door verscherpt toezicht en hogere reserves die banken moeten aanhouden ter dekking van hun uitstaande vastgoedleningen zullen zij u minimaal eens in de drie jaar om een taxatierapport vragen.
In de praktijk betekend dit dat u geconfronteerd kunt worden met een taxatieverzoek terwijl een eerder rapport minder dan drie jaar oud is. De redenen kunnen divers zijn maar veelal blijkt dat wanneer wij zo’n opdracht krijgen de eigenaar van het vastgoed geen direct belang heeft bij het maken van kosten voor een taxatierapport.
Daarnaast is het zo dat banken eisen stellen aan de taxateur voor het opstellen voor een taxatierapport. Onderling verschillen de banken in het leggen van nadruk op die eisen maar in hoofdlijn komen ze op hetzelfde neer. Voor exploitatie gebonden onroerend goed in de dag- en verblijfsrecreatie krijgt u een aantal door de bank geselecteerde taxateurs aangewezen die ofwel competent zijn doordat zij RICS of TMI geaccrediteerd zijn, ofwel bewezen vaardig en deskundig zijn op een specifiek vakgebied. In de verblijfsrecreatie leidt dit over het algemeen niet tot verschil van inzicht. De ondernemer weet veelal zelf wel waar hij terecht kan. In voorkomende gevallen echter zien wij dat rapporten van willekeurige taxateurs, veelal in opdracht van de eigenaar, worden afgewezen. De eigenaar van het vastgoed wordt dan geconfronteerd met extra kosten voor een nieuwe taxatieopdracht aan een door bank aangewezen taxateur.
Naast de veranderde eisen ten aanzien van de frequentie worden taxateurs gehouden aan de vorm van rapportage. Deze is de afgelopen tijd ook aan veranderingen onderhevig geweest. Waar een taxatierapport in basis 10 jaar geleden nog een aantal A-4tjes omvatte, is 40 tot 50 pagina’s vandaag de dag niet ongewoon. In toenemende mate dient de taxateur inzicht te geven bij de onderbouwing van de waarderingen maar ook van de marktsituatie en referentieobjecten.
Door toenemende behoefte aan uniformiteit is bij commercieel vastgoed het Taxatie Management Instituut overgegaan tot standaardisering in digitale taxatierapporten. Voor de Recreatie is dit praktisch onmogelijk en leidt de complexiteit van gebouwen, kavels, centrale voorzieningen etc. maar ook de diversiteit in bedrijfsvoering tot maatwerk. Per 1 januari 2014 dienen alle taxatierapporten PTA compliant te zijn. PTA staat voor Platform Taxateurs en Accountants en is opgericht in samenwerking met VastgoedCert. Op basis van 28 aanbevelingen door PTA. De PTA beoogt in hoofdlijnen uniformiteit in de categorieën onafhankelijkheid, educatie, opdracht en bevestiging, werkzaamheden en rapportage en kwaliteit.
Bovenstaande verduidelijkt ook dat de werkwijze en inhoud van taxatierapporten is veranderd. Een eerder verrichtte taxatie kan dus voordelen hebben ten aanzien van tijdsbesteding in recherche door de taxateur maar betekend wel een geheel nieuw rapport. 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *