Taxeren is ook communiceren

Adri Mijnheer Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaars info@vandeloosdrechtrbm.nl

Het taxatieproces van uw recreatieonderneming is de afgelopen jaren onderhevig geworden aan een velerlei aan regelgeving waardoor het lijkt dat de taxateur een ‘meer starre houding’ heeft gekregen ten op zichtte van het verleden. In deze wir-war van regelgeving is het zaak dat de taxateur goed en helder communiceert naar de opdrachtgever om zo het verwachtingspatroon binnen deze regelgeving te managen. Het vervelende is dat, vanuit banken welke veelal mede-opdrachtgever zijn, weinig kennis is van deze nieuwe regelgeving en de consequenties daarvan in de verschillende soorten rapportages.
Het lijkt er daardoor vaak op dat de taxateur een starre houding heeft en zich verschuild achter deze regelgeving. Een helder communicatieproces, welke begint bij een offerte met het doel van de taxatie en een daarbij behorend intakegesprek om de verwachtingen van de opdrachtgever te managen zijn daarin onontbeerlijk. Onze ervaring is dat eerder het tarief bij de klant voorop staat dan de kwaliteit en bruikbaarheid van de rapportage, waarbij uitsluitend de waarde van het bedrijf van belang is gelet op de daarmee samenhangende leencapaciteit. Hierbij is een complexgewijze waardering, dat wil zeggen verkoop in 1 keer voor de bank veelal van belang waarbij de ondernemer vaak de optelsom maakt van de delen, de zogenaamde uitpondwaarde.
Door bijvoorbeeld beide zaken te benoemen in de rapportage ontstaat begrip voor de wijze van waardering en worden de daarmee samenhangende consequenties vaak beter begrepen door zowel de ondernemer als de geldverstrekker. Ook is het van belang, naar onze mening dat alvorens definitieve rapportages uit te brengen, concepten worden gedeeld met de opdrachtgever ter beoordeling. Uitdrukkelijk is dit niet bedoeld om een waarde ter discussie te stellen maar wel de wijze van waarderen en de interpretatie van de gehanteerde uitgangspunten te delen en te verfijnen. Door helder met elkaar te communiceren wordt het taxatieproces niet alleen een kille waardering van uw bedrijf, maar ontstaat door de diepgang van het taxatieproces en uitwerking een meerwaarde met de taxateur welke zich vertaald in een extra adviseur in uw bedrijfsproces. Daarbij kunnen ook doorkijken gegeven worden in toekomstige investeringen en de waardeontwikkeling hiervan op uw onderneming en daarmee samen conclusies trekken of deze zinvol zijn of niet. Ondanks het feit dat de taxateur onafhankelijk moet blijven in zijn of haar rapportage is een vertrouwensband van groot belang, alleen dan ontstaat voor alle partijen een werkbare situatie. Bent u benieuwd naar onze werkwijze in deze, schroom niet te bellen en ervaar onze betrokkenheid.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *