Toeristenbelasting, forensenbelasting of geen heffing?

In mijn dagelijkse praktijkuitoefening liep ik recentelijk tegen deze boeiende vraag aan.

Een gemeente in het Noorden van het land heeft zoals vele gemeentes in het land een verordening Toeristenbelasting en een verordening Forensenbelasting. Forensenbelasting ben je verschuldigd wanneer je, zonder dat je in de gemeente jouw hoofdverblijf hebt, gedurende een periode van meer dan 90 dagen, een woning tot je beschikking hebt. Volgens de verordening Toeristenbelasting ben je Toeristenbelasting verschuldigd wanneer je, zonder dat je in de basisadministratie staat ingeschreven in de gemeente, tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, verblijft en overnacht. Om een cumulatie van de beide heffingen te voorkomen kent de verordening Toeristenbelasting een bepaling dat je geen Toeristenbelasting verschuldigd bent wanneer je Forensenbelasting moet betalen. Volgens vaste jurisprudentie is het daarbij niet relevant of de betreffende heffing daadwerkelijk wordt geheven, maar of deze op grond van de verordening verschuldigd zou zijn. De betreffende gemeente heft van bezitters van stacaravans/chalets Toeristenbelasting. Dit is onjuist zou ik zeggen. Ingevolge vaste jurisprudentie worden stacaravans en chalets tenslotte als woning aangemerkt.

Dit zou dan betekenen dat geen aanslagen Toeristenbelasting moeten worden opgelegd, maar aanslagen Forensenbelasting. De gemeente heeft echter een beleid geformuleerd dat ter zake van het bezit van een stacaravan/chalet geen Forensenbelasting wordt geheven. Dan wordt het voor belastingplichtigen pas echt interessant. Toeristenbelasting kan niet worden geheven omdat, op basis van de verordening, Forensenbelasting geheven zou kunnen worden. Forensenbelasting kan echter op grond van het opgewekte vertrouwen niet worden geheven. Als deze conclusie juist is wordt van bezitters van stacaravans en chalets geen Toeristenbelasting en geen Forensenbelasting geheven. Voor eigenaren van woningen wordt dan de boeiende vraag of de gemeente de bevoegdheid heeft aan hen aanslagen Forensenbelasting op te leggen, als deze niet worden opgelegd aan bezitters van stacaravans en chalets. Het gelijkheidsbeginsel zou hier wel eens aan in de weg kunnen staan. De diverse aanhangige procedures zullen het leren, hoe het echt zit. Voor de betreffende gemeente vrees ik met grote vreze. Ik acht het niet uitgesloten dat een aantal jaren in die sfeer geen heffingen gaan binnen komen.

Heeft u naar aanleiding van deze column vragen of opmerkingen: mail gerust naar Hans de Willigen hans@dewilligenadvies.nl of bel Hans op 06-15851402

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *