Waddenzee en Fries achterland weer verbonden door dijkopening

De Waddenzee verbinden met het Friese achterland, door een opening in de dijk. Bij het Friese dorp Holwerd dromen ze ervan dat zo’n opening in de dijk zorgt voor herstel van kenmerkende waddennatuur in het omliggende gebied. Dankzij een schenking van 15 miljoen euro van de Postcode Loterij, is Vogelbescherming Nederland een stap dichterbij de start van haar droomproject ‘Holwerd aan Zee’. Ruimte voor bedreigde vogel- en vissoorten, unieke natuur en zilte landbouw komen hier samen. De schenking van de Postcode Loterij verstevigt de noodzakelijke financiële basis voor het realiseren van het natuurgebied ‘Holwerd aan Zee’. Door – met behulp van een sluis – de dijk te openen, ontstaat een waardevolle toegangsgeul naar een nieuw getijdenmeer achter de dijk. Fred Wouters, directeur Vogelbescherming: “Dit is een voor Nederland unieke stap naar herstel van de natuurlijke overgang tussen onze Waddenzee en het achterland. Vogels en vissen zullen hier enorm van profiteren. We zijn erg blij dat de Postcode Loterij dit initiatief zo’n impuls geeft.”  Wadvogels die al decennialang sterk in aantal achteruitgaan, vinden hier straks weer broedgelegenheid en voedsel. Gelokt door de stroom zoet water zwemmen vissen er van de Waddenzee naar de Friese meren om zich voort te planten. En er ontstaan jonge kwelderranden met unieke planten die afhankelijk zijn van zilte omstandigheden.
Vogelbescherming, de Waddenvereniging, Stichting Holwerd aan Zee en It Fryske Gea gaan het project mogelijk maken. Naar verwachting start in 2020 de aanleg en is het natuurgebied in 2022 toegankelijk voor publiek.  Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Postcode Loterij: ”‘Holwerd aan Zee’ past perfect in het rijtje iconische Nederlandse natuurprojecten dat de afgelopen jaren dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij is gerealiseerd. Zo maakten eerder schenkingen van de Postcode Loterij bijvoorbeeld ook de komst van het natuurgebied de Marker Wadden, herstel van de oer-Hollandse getijdennatuur van het Haringvliet en een uniek ecoduct voor vissen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer mogelijk.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *