Wat is er nodig voor goed onderbouwd speelruimtebeleid?

De datum voor de cursus Speelruimtebeleid 2021 is vastgesteld op 9 en 10 juni 2021. De cursus wordt een combinatie van offline en online. Dit om ontmoeting en uitwisseling mogelijk te maken. In de dan toegestane groepsgrootte, met vaste werkgroepjes, op passende locaties twee dagen inhoudelijk de hoofdlijnen van speelruimtebeleid doornemen. In de weken daarna minimaal 4 webbijeenkomsten van circa een uur waarin specifieke onderwerpen verdiept zullen worden. Onderwerpkeuzen in afstemming met de deelnemers.

Is uw speelruimtebeleid nog up-to-date?
Veel gemeentelijke beleidsplannen zijn verouderd en sluiten niet meer aan bij de regels, wensen en verlangens van het spelende kind van deze tijd.

  • Is burgerparticipatie al opgenomen in uw speelbeleid?
  • En natuurlijk spelen? Heeft u in beeld wat de grenzen zijn aan natuurlijk spelen?  Wat mag wel en wat niet?
  • Heeft u ook minder te besteden, maar wilt u wel een goede speelruimte realiseren?

Op basis van een goed speelruimtebeleid kunt u afgewogen keuzes maken rondom de speelruimte of aantoonbaar maken dat er in spelen geïnvesteerd moet worden. In de cursus Gemeentelijk Speelruimtebeleid leert u wat er nodig is voor het maken van een goed onderbouwd speelruimtebeleid. Maak spelen gewoon leuker!

Voor wie is de cursus?
De cursus is bedoeld voor mensen die beroepshalve betrokken zijn bij speelruimtebeleid: gemeenteambtenaren van sectoren groen en spelen, (I)BOR, stadsontwikkeling, welzijn, sport en recreatie en daarnaast wijkmanagers, (buurt)opbouwwerkers, jeugd- en jongerenwerkers, projectleiders bij woningbouwcoöpe-raties en projectontwikkelaars.

Hier kunt u meer informatie vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *