Wat mogen wij komend jaar verwachten ?

Als mens en ondernemer hebben wij twee bewogen jaren achter de rug. De pandemie heeft diepe sporen achter gelaten in onze samenleving en wij zijn met zijn allen weer op zoek naar het nieuwe normaal. De toekomst is broos en het lijkt alsof wij over eieren lopen. In onze sector zijn wij er goed doorheen gekomen omdat de toerist onder druk in Nederland moest blijven recreëren  en dat overigens met veel plezier heeft gedaan. De grote vraag is of, als wij de pandemie onder controle houden, wij met zijn allen Nederland blijven omarmen of dat de drang naar uitgestelde buitenlandse reizen zo groot wordt dat wij massaal weer naar het buitenland gaan. Dit zou dan moeten betekenen dat wij onze buitenlandse toerist ook weer de weg naar Nederland zal vinden. Toekomst vraagstukken waar wij het antwoord niet op kennen maar ook weer uitdagingen geven. Door de grotere vraag naar binnenlandstoerisme hebben de prijzen een opwaartse lijn laten zien het aloude marktmechanisme van vraag en aanbod.  Op zich geen verkeerde ontwikkeling want als ondernemers blijken wij vaak moeite te hebben met tariefsverhogingen omdat de angst regeert of de consument u niet zal laten zitten. In onze beleving zijn die tariefsverhogingen noodzakelijk zeker nu het nieuwe normaal meer afstand vraagt dus meer ruimte beslag. Wij zien dat veel ondernemers massaal onder druk geïnvesteerd hebben in o/a privé sanitair en verhuur accommodaties, forse investeringen die terug verdiend moeten worden. Blijf monitoren of uw investering loont t.o.v. het door u gevraagde tarief. Kortom doordenk uw plannen en blijf vooral bedrijfseconomisch denken. Daarbij hoort ook te bekijken of uw bestemming meegroeit met  de gewijzigde inzichten in de markt. Mag privé sanitair gebouwd worden conform de bestemming mogen er verhuurtenten in de huidige luxe vorm permanent geplaatst worden. U doet forse investeringen waaronder wel de benodigde vergunningen moeten liggen. Onze ervaring is dat dit veelal goed gaat wanneer u als ondernemer gefaseerd dit plaatst op uw terrein, de overheid laat dit veelal oogluikend toe. Deze nieuwe trends zijn meestal niet geregeld in bestemmingsplannen maar kunnen een blokkade vormen als u uw bedrijf wilt verkopen en de exploitatie versus het bestemmingsplan tegen het licht wordt gehouden. Wij staan aan de vooravond van de omgevingswet een nieuwe inrichting van ons ruimtelijke kader welke half 2022 in werking zal treden. Kern van de nieuwe omgevingswet is meer vrijheid te geven in de  invulling van terreinen. Laat u daarover voorlichten bij uw gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *