3X IS SCHEEPSRECHTEN

Mag een gemeente zich schuldig maken aan het meerdere malen opleggen van foute aanslag? In mijn optiek niet. 

Een gemeente in het land legde over het jaar 2018 abusievelijk een aanslag Toeristenbelasting op van € 222. Op enig moment realiseerde de gemeente zich dat niet een aanslag ad € 222 opgelegd had moeten worden, doch een aanslag ad € 19.440. Om deze fout te corrigeren trok de gemeente de betreffende aanslag in en legde een nieuwe aanslag op naar het bedrag ad € 19.440. Niets mis mee zou je in eerste instantie zeggen. Op fiscaal-juridische gronden valt hier naar mijn oordeel echter het nodige op af te dingen.

De Toeristenbelasting is een zogenaamde aanslagbelasting. Dit betekent dat als over een jaar een definitieve aanslag is opgelegd dat de belastingplichtige er dan op moet kunnen vertrouwen dat daarmee het betreffende jaar definitief is afgewerkt. Is het dan zo dat een gemeente een dergelijke gemaakte fout nooit kan corrigeren? Die vraag moet ontkennend worden beantwoord. Het is echter wel zaak voor de gemeente daarvoor dan de juiste weg te bewandelen. Ingevolge het bepaalde in de wet is de daartoe geëigende weg het opleggen van een navorderingsaanslag. Nadat  de nieuwe aanslag was opgelegd werd het daartegen ingediende bezwaarschrift door de gemeente dan ook gehonoreerd. Onder het motto 3x is scheepsrechten legde de gemeente vervolgens dapper een navorderingsaanslag voor het bedrag ad € 19.440 op. Naar mijn oordeel gaat het te ver als een overheidslichaam, waarvan je toch zou mogen verwachten dat die bij het opleggen de benodigde zorgvuldigheid betracht, zich op een dergelijke wijze aan een ”Try and Error tactiek”  mag schuldig maken.

Voor het opleggen van een navorderingsaanslag is in de basis een zogenaamd Nieuw Feit vereist. Ingevolge het bepaalde in de wet is een dergelijk Nieuw Feit niet vereist indien de bij het opleggen van een aanslag gemaakte fout kenbaar was voor de belastingplichtige, waarvan in ieder geval sprake is indien de te weinig geheven belasting tenminste 30 procent van de ingevolge de belastingwet verschuldigde heffing bedraagt. Had de gemeente onmiddellijk de door haar gemaakte fout gecorrigeerd door het opleggen van een navorderingsaanslag dan was men naar mijn smaak hiermee weggekomen. Door het opleggen van de foutieve aanslag heeft men die weg echter voor zichzelf geblokkeerd. Bij de Rechtbank vond deze stelling nog geen genade ik ben benieuwd hoe het Gerechtshof daartegenover staat. Eén en ander nog los van het feit dat de gemeente in mijn optiek een navorderingsaanslag voor het verschil had moeten opleggen. De tijd zal het leren.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze column
bel Hans de Willigen van De Willigen + Partners op 06-15851402
of mail naar hans@dewilligenadvies.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *