Afschaffing van de jubelton

Inmiddels heb ik in het kader van deze column vaak artikelen geschreven over te realiseren belastingbesparingen in de sfeer van de WOZ, de Toeristen- of Forensenbelasting, dan wel de Afvalstoffenheffing. Ik kan u daarbij verzekeren ook de komende columns zal ik hier weer aandacht aan besteden, want naar mijn oordeel komen er weer een paar uiterst interessante uitspraken op deze terreinen aan en het realiseren van verdere forse besparingen lijkt mogelijk.

De actualiteit vergt echter dat dit keer aandacht wordt besteed aan een heel ander onderwerp: het afschaffen van de jubelton

Inmiddels lijkt de grote gekte op de huizenmarkt, waarbij vraagprijzen zeer zwaar overboden werden en de kopers in de rij stonden, er weliswaar weer een beetje af te zijn, maar op het zelfde moment denk ik nog steeds: je zal nu maar starter zijn op de woningmarkt. Zonder de inbreng van eigen financiële middelen is het daarbij niet of nauwelijks mogelijk nog een eigen woning te kopen. Onder die omstandigheden is het natuurlijk fantastisch als daarbij door ouders of door derden een stukje financiële ondersteuning geboden kan worden. In de afgelopen jaren werd daarbij gretig gebruik gemaakt van de jubelton. Per 1 januari 2023 gaat die regeling verdwijnen. Tot die datum is het nog mogelijk een bedrag van € 106.671 voor de aankoop van een woning belastingvrij te schenken. De ontvanger moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en het huis moet binnen het huidige jaar of de twee daarop volgende jaren worden aangekocht. Per 1 januari 2023 wordt het bedrag van de schenkingsvrijstelling voor de aankoop van de eigen woning fors verlaagd, namelijk tot € 27.231. Per 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning helemaal afgeschaft.

Op basis van de huidige wetgeving resteert na 1 januari 2024 uitsluitend de regeling waarbij ouders, naast uiteraard de mogelijkheid van de jaarlijkse vrijstelling, eenmalig het verhoogde bedrag ad

€ 27.231 belastingvrij aan hun kinderen tussen de 18 en de 40 jaar mogen schenken. Die schenkingen behoeven dan niet verplicht aan de aanschaf of verbouw van een woning besteed te worden.

Kortom, mocht u nog overwegen de jongere generatie in financiële zin te ondersteunen, weet dan in ieder geval dat de mogelijkheden om dit fiscaal gefaciliteerd te doen per 1 januari as. drastisch beperkt gaan worden.

Heeft u naar aanleiding van deze column vragen of opmerkingen bel dan naar Hans de Willigen

06-15851402 of mail naar hans@dewilligenadvies.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *