Wat speelt er in de markt! Ontmoet ons!

Voor u ligt de beurseditie van Rekrea Vakkrant traditiegetrouw zijn veel leveranciers en adviseurs van Rekrea Vakkrant vertegenwoordigt op de Rekrea Vakbeurs in Hardenberg. De ultieme plek voor ons om te brainstormen met onze klanten over alles wat zich afspeelt in onze branche. Wij zullen traditiegetrouw dan ook weer te vinden zijn in onze eigen stand 602 en zien u daar graag tegemoet. De markt en alles wat erom heen hangt is ineens volop in beweging met veel voer voor de komende columns. Inmiddels zit ik 35 jaar in het vak maar een turbulentie zoals nu in een kleine periode kan ik mij niet heugen. Politici, journalisten, banken, consumenten, juristen, wetgever(s): allen hebben een mening over onze branche en beïnvloeden deze. Ik noem een aantal punten:

 • Welke rechten heeft een huurder en wat is een markconforme huur;
 • Waarom wordt onze branche  in een kwaad daglicht geplaatst door publicaties witwaspraktijken;
 • Banken lijken als gevolg daarvan hun handen van financieringen af te trekken;
 • Hogere rentes trekken een wissel op onze uitbreidingsplannen;
 • Hoe spelen wij in op duurzaamheid en energie transitie;
 • De vraag van internationale bedrijven blijft onverminderd groot;
 • Concerns stoten deel portefeuilles af;
 • Hoe gaan wij om met de hoge inflatie en doorbelastingen;
 • Wat is ethisch verantwoord ondernemen;
 • Wat is de prijselasticiteit in onze branche;
 • Wat is de impact van directiewissels binnen concerns;
 • Wat doen wij met doorbelastingen energie;
 • Gevolgen van de uitstel van de nieuwe omgevingswet;
 • Waar vraagt de consumentenmarkt nu werkelijk om;
 • Is uw bedrijf nog verkoopbaar;
 • Is de politiek niet verantwoordelijk voor het betaalbaar houden van vakanties voor iedereen;
 • Waar zou de brancheorganisatie zich druk om moeten maken;
 • Hoe waarderen wij bedrijven in een veranderende markt;
 • Hoe raakt de stikstofkwestie onze branche;
 • Is er planologisch nog ruimte voor uitbreiding.

Stuk voor stuk vraagstukken waar wij niet altijd de oplossing voor weten, maar wel een duidelijke visie op hebben. De visie is louter gestoeld op praktijkervaring, zonder enige vorm van emotie, die wij opdoen in onze praktijk. Jaarlijks komen wij op bezoek bij zón tweehonderd bedrijven en spreken wij de betrokken adviseurs en beleidsmakers. Daardoor kunnen wij putten uit een schat aan ervaring. Voor ons is daarbij van belang de helicopterview te behouden om daaruit voor onze klanten de juiste advisering te destilleren. Wij blijven schrijven en publiceren, maar bovenal: Ontmoet ons op de beurs. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *