AFVALSTOFFENHEFFING

Naast aanslagen WOZ, forensen- en/of toeristenbelasting plegen gemeenten aan eigenaren van chalets, stacaravans en/of recreatiewoningen de laatste tijd steeds vaker aanslagen Afvalstoffenheffing op te leggen. Natuurlijk rijst dan de vraag: “Zijn die aanslagen dan wel terecht?”

De regelmatige lezers van mijn columns zal het niet verbazen dat ik mij ook in het antwoord op die vraag heb verdiept. De conclusie van dit onderzoek is dat die aanslagen in mijn optiek volstrekt niet zelden onterecht zijn.

Laat ik dit toelichten.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Milieubeheer is de gemeente verplicht bij of krachtens een Verordening een inzameldienst aan te wijzen voor het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen. De inzameling van dat huishoudelijk afval dient bij elk perceel via een haalsysteem plaats te vinden, waarbij de bewoners gebruik maken van individuele inzamelmiddelen, zoals vuilniszakken of minicontainers. De gemeenten hebben daarbij nog een beleidsvrijheid ten aanzien van het criterium bij elk perceel. Volgens de wet mag daarbij worden gewerkt met clusterplaatsen en inzamelvoorzieningen. Deze voorzieningen moeten dan wel echter laagdrempelig zijn, waarbij de afstand tussen het perceel en de clusterplaats niet meer dan 75 mag bedragen. Bij uitzondering kan die afstand worden vergroot tot 125 meter.

Daar komt nog bij dat bij recreatieterreinen niet zelden sprake zal zijn van een inrichting die is gesitueerd op het terrein en nota bene gerealiseerd op kosten van de exploitant van het park. In de visie van de VNG is alsdan geen sprake van huishoudelijk afval maar van bedrijfsafval. In de toelichting wordt daarbij vermeld dat als geen sprake is van huishoudelijk afval dat dan ook geen afvalstoffenheffing kan worden geheven. Het lijkt dus de moeite te lonen tijdig bezwaar te (laten) maken tegen die aanslagen.

Inmiddels wordt de casus door mij uitgeprocedeerd. Ik ben benieuwd hoe de rechter erover denkt. In een volgende column kom ik zeker terug op het resultaat.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze column mail Hans de Willigen via hans@dewilligenadvies.nl of bel hem op 06 – 1585 1402.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *