Beweegroute verbindt mensen

Op initiatief van de Diepenveners Wouter Aalders en Elske Oost worden er enkele beweegroutes in en om Diepenveen aangelegd. De eerste beweegroute van Diepenveen, de Bootcamproute, is nu gereed en  geopend. Het is een groeimodel. Door te beginnen met deze route worden steeds meer dorpsbewoners betrokken bij de routes. De routes en bebording worden zo opgezet dat de flyers af en toe kunnen bijwerken met nieuwe activiteiten en nieuwe verhalen. Zo blijft er variatie en uitdaging. De routes lenen zich bovendien voor sportclubs, verjaardagsfeestjes of een leuke gezinswandeling. Aan de aanleg van de Bootcamproute droegen onder andere bij: diverse vrijwilligers uit Diepenveen, De Spil paramedisch centrum, Eno Zorgverzekeraar-Salland Zorgverzekeringen, de Fysiotherapeut, gemeente Deventer, IJssellandschap, NOC*NSF, OBB Speelruimtespecialisten, provincie Overijssel, Schaal 10 Cartografie, Werkplaats31 en WijDeventer-Diepenveen. Het beweegroute-idee is in principe eenvoudig. Bijzonder is dat er voor de bewegingsoefeningen gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk bestaande elementen in de huidige buitenruimte en dat aanwezige natuurlijke elementen worden benut. Denk hierbij aan bestaande zitbanken, boomstammen of opstapjes. Dit maakt het concept relatief eenvoudig en tegen beperkte kosten door iedereen te realiseren. Tegelijk worden lokale bezienswaardigheden, horeca, schoolpleinen, speel/sportplekken, oude kerkpaden, bos, natuur en verhalen ingebed. De routes versterken zowel bij gebruik als aanleg de sociale cohesie; ze worden nadrukkelijk samen met inwoners vormgegeven.   Wouter Aalders  en Elske Oost zetten zich in via Stichting Vrij om in en rond Diepenveen een aantal speel- en beweegroutes te realiseren. De routes maken het leuker om onderweg te zijn in en om het dorp. Van alle routes komt een flyer en op een paneel op het startpunt kun je zien welke route(s) er vanuit daar vertrekken. Een startpunt zal komen te liggen bij het dorpshuis Hof van Salland en de inmiddels aangelegde route begint bij het Toeristisch Opstap Punt (TOP) bij de IJsseldijk. Voor informatie: StichtingVrijDeventer@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *