Boomproject van het Jaar 2018

De historische grensboom op het terrein van Trade Port Noord in Venlo is het winnende project in de landelijke competitie Boomproject van het Jaar 2018 (BvhJ), zo heeft de vakjury na lang wikken en wegen besloten. De historische linde verbindt natuur, kunst en bedrijvigheid, aldus de jury. Tijdens de kennisbijeenkomst van VHG Platform Boomspecialisten van Branchevereniging VHG op 6 november in Almere vond de feestelijke prijsuitreiking plaats en zijn het winnende project en de overige drie genomineerde inzendingen toegelicht.

Erkenning vakmanschap
Adviseur, boomtechnicus en projectleider Bert van Polen van Pius Floris Boomverzorging verving Jan Willem de Groot tijdens de prijsuitreiking. “Deze prijs is een erkenning voor het vakmanschap dat Pius Floris Boomverzorging inzet voor het behoud van monumentale bomen. Met deze wedstrijd kunnen we uitdragen waar we mee bezig zijn: we laten zien dat de boomverzorging een serieuze bijdrage levert aan een duurzame, bio-diverse en klimaatbestendige leefomgeving.”

Eindoordeel vakjury
In het juryrapport stelt de vakjury dat dit project van Pius Floris Boomverzorging gaat over de imposante en vakkundige verplaatsing van één monumentale, circa 200 jaar oude lindeboom, die in het landelijke register van de Bomenstichting staat en op de gemeentelijke lijst van monumentale bomen. Maar er gaat veel meer achter deze boom schuil. De linde staat symbool voor de totale duurzame gebiedsontwikkeling, waar de natuur leidend is: bedrijventerreinen worden zorgvuldig in de bestaande en nieuwe natuur ingepast, in plaats van andersom. De markante linde, die vroeger als grensboom van het boerenterrein dienst deed, moest worden verplaatst om een railterminal te kunnen ontsluiten. Er is een duurzame keuze gemaakt in het logistieke geweld van dit gebied: verplaatsen, niet kappen. Een boomverplanting is inmiddels geen bijzonderheid meer. Pius Floris Boomverzorging laat in dit project echter zien dat specialistenwerk altijd maatwerk is. Het gedetailleerde plan van aanpak oogst bewondering bij de jury. De boomspecialist heeft hier de vaktechnische eisen en omgevingsrisico’s goed in beeld gebracht en is de dialoog aangegaan. Een intensieve samenwerking met deskundige partijen uit andere expertisevelden heeft bomen in het algemeen en deze grensboom in het bijzonder stevig op de kaart gezet. Dat leidt tot een ‘grensverleggend’ project, dat de rest van het land kan inspireren.’

Genomineerden
De drie overige genomineerde projecten zijn ook boeiende, zeer verschillende inzendingen die blijk geven van goed, specialistisch vakmanschap en van de toegevoegde waarde van bomen in de openbare ruimte. De genomineerden zijn:
•             Oude Markt Weert, Herman Vaessen BV, ontwerp gemeente Weert
•             Begraafplaats Zoetermeer, Ada Wille Landschaps- & Begraafplaatsarchitectuur
•             Gustav Mahlerplein Amsterdam, Nationale Bomenbank B.V.

Klik hier voor informatie.

Foto: Fred Roest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *