De exploitatie van parkbeheer

De afgelopen jaren zijn diverse parken in Nederland herontwikkeld van campingbedrijf naar modern bungalowpark of chaletpark. De strategie daarbij is dat er nieuwe parken zijn gerealiseerd op bestaande locaties. Het verdienmodel daarbij is veelal als volgt; de ontwikkelaar/eigenaar heeft een plan gevormd waarbij via het zogenaamde uitpondmodel een nieuw park wordt opgezet. De wegen en centrumvoorzieningen en veelal de bedrijfswoning blijven in eigendom bij de exploitant, de kavels met daarop de recreatie eenheden (bungalows en of chalets) worden verkocht aan individuele derden die als belegger optreden en deels voor eigen gebruik. Deze individuele derden geven de recreatie eenheid weer terug in exploitatie aan de exploitant, deels of geheel, en worden ontzorgt door de exploitant. Deze ontvangt hiervoor een verhuurbemiddelingsvergoeding van veelal 25% van de huurpenningen en verzorgt hiervoor de verhuurbemiddeling en gastontvangst. De exploitant heeft daarbij als extra verdienmodel de levering van aanverwante diensten als schoonmaak, verhuur linnenpakketten en het exploiteren van de centrumvoorzieningen als horeca en winkel. De individuele eigenaren van de recreatiekavels en opstallen betalen aan de exploitant een separate vergoeding voor het parkbeheer (onderhoud wegen en paden en groenstroken) en veelal wordt de door leverantie van de nutsvoorzieningen ook door de exploitant verzorgd.

Een deel van deze vorm van exploitatie waarbij het bezit bestaat uit wegen en paden en centrumvoorzieningen en beheerderswoning met het hiervoor beschreven businessmodel  is opgenomen in de markt door bijvoorbeeld de grote verhuur labels  Roompot/Landal of EuroParcs. Dat dit een interessant verdienmodel is blijkt wel uit het feit dat recent Dormio als befaamde ontwikkelaar in de recreatie een deel van deze activiteiten heeft overgenomen van Roompot.

Steeds vaker krijgen wij de vraag of dit businessmodel een marktwaarde vertegenwoordigd en als een solide onderneming gezien kan worden. Het antwoord hierop is volmondig ja, mits de onderliggende contracten hiervoor goed zijn opgesteld. Diverse malen heeft ons kantoor dergelijke exploitaties verkocht aan recreatieondernemers, die zich hierna weer succesvol hebben bewezen.

Op dit moment heeft ons kantoor ook enkele van deze exploitaties in verkoop, welke veelal kleinschalige ontwikkelingen zijn geweest. Deze vorm van ondernemen is uitermate geschikt voor degene die niet op zoek  is naar een traditioneel campingbedrijf maar meer gevoel heeft bij het exploiteren van een bungalowpark met bijbehorende centrumvoorzieningen met als mooie bijkomstigheid dat er vaak een mooie beheerderswoning aanwezig is. Kortom, overweegt u uit te breiden in exploitatie dan is dit in onze optiek in het kader van risicospreiding van doelgroep een serieuze overweging waard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *