MAG DE GEMEENTE MET HAGEL SCHIETEN ?

Belastingplichtig voor de toeristenbelasting is degene die aan natuurlijke personen die niet in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven gelegenheid geeft tot het tegen een vergoeding verblijven en overnachten, dat staat normaal in de diverse verordeningen.  De praktijk leert dat desalniettemin lang niet altijd duidelijk is: wie dan de belastingplichtige is. Is dat het uitzendbureau dat de Poolse arbeidsmigranten naar Nederland haalt of is het de exploitant van de camping die de chalets aan het uitzendbureau verhuurt, of is het de inlener van de Poolse arbeidsmigranten, of toch nog een andere partij?

In mijn eigen praktijk kwam ik recentelijk een casus tegen waarbij de betreffende gemeente, nadat zij meer dan een jaar onderzoek had gedaan naar het antwoord op de vraag: wie de uiteindelijke belastingplichtige was, er nog steeds niet uit was.  Onder het motto niet geschoten is altijd mis heeft de heffingsambtenaar besloten maar met hagel te gaan schieten en alle partijen die ook maar enigszins betrokken waren aan te slaan. De beheermaatschappij (eigenaar van het vastgoed), de werkmaatschappij (de exploitant van de camping, het uitzendbureau, de bemiddelaar tussen het uitzendbureau en de opdrachtgever en last but not least  de inlener van de arbeidskrachten mochten op dezelfde dag over een periode van 3 jaar aanslagen van circa € 425.000 per jaar ontvangen. Het zal u niet verbazen dat de paniek bij de diverse partijen fors toesloeg. 5 partijen die elk voor €1.275.000 werden aangeslagen. Omdat de gemeente niet wist wie ze als belastingplichtige moesten aanmerken waren we om de rechten van de diverse belastingplichtigen veilig te stellen wel genoodzaakt een 15-tal bezwaarschriften in te dienen. De ontwikkelingen in de jurisprudentie kennende was het voor mij na het plegen van overleg met de diverse betrokkenen en het gedurende één dag doen van  een onderzoek volstrekt helder dat het uitzendbureau in casu de belastingplichtige was. Mijn oordeel was dan ook dat de gemeente in de onderhavige situatie  volstrekt onzorgvuldig had gehandeld door in totaal 5 belastingplichtigen voor het zelfde bedrag over hetzelfde jaar voor hetzelfde feit aan te slaan.

Gelukkig oordeelde recentelijk de Rechtbank Oost-Brabant in exact dezelfde zin. De gemeente dient de keuze te maken wie de belastingplichtige is. Schieten met hagel is dus niet toegestaan.

Heeft u naar aanleiding van deze column vragen of opmerkingen, bel naar Hans de Willigen 0615851402 of mail naar hans@dewilligenadvies.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *