Drenthe ontvangt grote bijdrage van Rijk voor natuurherstel

De provincie Drenthe heeft van het Rijk 72,5 miljoen euro gekregen voor natuurherstel. Hiermee wordt de natuur in stikstofgevoelige gebieden aangepakt. Verbetering van de waterhuishouding is een van de prioriteiten.

De provincie zet het geld in voor maatregelen in de periode tot en met 2023. Daarmee wordt na de zomer meteen gestart. Voor de herstelmaatregelen heeft de provincie Drenthe het Programma Natuur opgesteld, in samenwerking met de beheerders van natuurgebieden en vier waterschappen (Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Vechtstromen).

Het bedrag van 72,5 miljoen euro is bestemd voor maatregelen die onderdeel zijn van de structurele aanpak stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In twaalf van de veertien Natura 2000-gebieden in Drenthe zijn er problemen met te veel stikstof. Dat heeft nadelige gevolgen voor de biodiversiteit. Vanwege de verzuring van de bodem gaat het slecht met diverse soorten dieren en planten.

In het hoogveengebied Fochteloërveen wordt het hydrologische systeem verbeterd I foto: Agnes Molkelbaan / Wikimedia Commons

De opgave is veel groter dan dat er financiën beschikbaar zijn, meldt de provincie. Daarom ligt de komende drie jaar de prioriteit bij onder meer kwaliteitsverbetering van bestaande natuurgebieden en een betere waterhuishouding. De aanpak kenmerkt zich volgens de provincie door systeemmaatregelen. Hierbij wordt gekeken naar win-winsituaties, bijvoorbeeld in verband met economische ontwikkelingen en klimaatverandering.

In acht deelgebieden worden maatregelen genomen. Zo gaan partijen in Fochteloërveen dat in het Nationaal Park Drents-Friese Wold ligt, uniek hoogveen herstellen. Hiervoor wordt het hele hydrologische systeem verbeterd. Er worden onder andere kades opgeknapt en aangelegd, om zo meer water binnenboord te houden.

Een ander voorbeeld is Holtingerveld, waar heischraal grasland wordt verbeterd en uitgebreid. Door herstel van de waterhuishouding krijgen vochtige heide en veen een impuls. De provincie wil ook het brongebied van het Oude Diep – met daarin het Mantingerbos, het oudste bos van Nederland – aanpakken. Hier ontstaat een heide- en bekenlandschap dat tegen een stootje kan.

Bron: H2O nieuws 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *