Een vroege nabeschouwing.

Een wereld vol veranderingen vraagt om een vroeg nabeschouwing en daarmee een voorbeschouwing op de toekomst. Corona ligt achter ons en het is voor het eerst sinds 2 jaar dat wij weer in een open samenleving leven. In zijn algemeenheid kunnen wij in onze sector stellen dat 2020 en 2021 topjaren zijn geweest voor de bezetting op onze bedrijven. Iedereen moest gedwongen in Nederland blijven. Als makelaar en taxateur hebben wij dit ook kunnen ondervinden in alle jaarrekeningen die wij onder ogen krijgen. Hoe anders is dat in 2022. Velen wilden weer naar het buitenland en dat was goed merkbaar op onze luchthavens. Dit ondanks de prachtige zomerse temperaturen welke wij dit jaar in Nederland hadden. Onderweg hoor ik nog veel positiviteit  onder de ondernemers, al zal de  bezettingsgraad minder zijn dan de afgelopen 2 jaren. Ook zien wij het aanbod 2e woningen vergroten, de nieuwbouw loopt nog goed maar het zijn niet meer die extreme aantallen die verkocht worden t.o.v. de Corona jaren. Het bestaande aanbod neemt toe wat duidelijk waarneembaar is als je op Funda kijkt. Op zich begrijpelijk met een oplopende rente maar zeker nog geen ongezonde markt. Als makelaar taxateur zie ik de eerste tekenen voor een afvlakkende markt. Voor ieder die wil ondernemen het moment om te anticiperen en de zegeningen te tellen. Degene die wil groeien innoveren of verduurzamen heeft waarschijnlijk daarvoor een aanvullend krediet nodig dit soort zaken kunnen veelal niet alleen uit de cashflow betaald worden. Daarvoor zijn taxatierapporten nodig waar bankinstellingen om vragen. Wanneer bedrijven gewaardeerd worden wordt er gekeken naar driejaarsgenmiddelden. Dit zijn topjaren geweest en daarmee ook de basis voor een hoge waardering. Niet alleen op papier maar ook nog eens te staven met talloze transacties die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Dit geldt in de volle breedte van het spectrum van groot naar klein van exploitatie tot ontwikkeling. Kortom het is nu tijd  voor de komende periode te investeren in waarderingen. Wanneer uw bedrijf opnieuw gewaardeerd is kunt u bancair weer 3 jaar vooruit waarmee u meelift op de prestaties van de afgelopen 3 jaren. Voor de gene die overwegen te stoppen het ultieme moment om te verzilveren in een markt die op haar toppen loopt en nog steeds goed is. Als ervaringsdeskundige denk ik dat er de komende jaren veel gaat veranderen er zullen kansen en bedreigingen komen met daarbij vooral de  gedachte dat onze branche heeft bewezen in alle tijden een stabiele sector te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *