Groene Poort over gezond groen in en om de stad

Eerder dit jaar bracht de Gezondheidsraad het advies uit om in en om steden meer groen voor recreatie aan te leggen. Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. Fred Woudenberg, voorzitter van de Commissie Signalering Gezondheid en Milieu van de Gezondheidsraad kwam dit nader toelichten tijdens de Groene Poortbijeenkomst die op 31 oktober plaatsvond in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.

De afgelopen decennia is de aanleg van gezond groen achtergebleven bij de groei en veranderende samenstelling van de stedelijke bevolking, zo stelt de Gezondheidsraad in het rapport ‘Gezond groen in en om de stad’. “Er is meer loop, speel- en zitgroen nodig rond het huis”, aldus Woudenberg. “Ook parken op loopafstand en een bos op fietsafstand zijn belangrijk. Daar moeten gemeenten prioriteit aan geven.” De Omgevingswet biedt volgens de Gezondheidsraad de gelegenheid aan gemeenten om groen in te passen in hun plannen voor een gezonde, duurzame en klimaatbestendige stad.

Praktijkvoorbeelden
Na deze toelichting kregen de genodigden enkele inspirerende praktijkvoorbeelden voorgelegd van gezonde groene omgevingen. Zo vertelde gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Johan van den Hout hoe zijn provincie actief werkt aan de verbinding tussen natuur en samenleving. Er is een Brabantse Health Deal waarbinnen onder andere therapietuinen worden gerealiseerd. Een voorbeeld daarvan is de therapietuin voor de psychiatrische afdeling bij het Radboud umc door Copijn. Vijf Brabantse gemeenten zijn uitgedaagd om het natuurnetwerk verder af te maken en groen en blauw de stad in te halen. Wethouder Paul de Beer van de gemeente Breda: “Breda heeft 100 hectare groen in combinatie met blauw weten te realiseren in en om de stad.” Verder worden burgers, bedrijven en instellingen in Brabant uitgenodigd om mee te werken aan de realisatie van groen in en om de stad.

Duidelijk signaal
“Groen moet beginnen bij de voordeur”, zo concludeerden de aanwezigen. “Daarvoor moet er nog veel gebeuren maar daar gaan we samen voor zorgen.” VHG-directeur Egbert Roozen stelde dat de Gezondheidsraad met haar advies een duidelijk signaal geeft aan beleidsmakers als het gaat om het belang van groen voor de gezondheid van mensen. “Dat is een goede zaak. Helaas komt groen niet expliciet terug in het Regeerakkoord. Tegelijkertijd zien we gelukkig wel hoe partijen het samen invullen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Branchevereniging VHG zit daarbij aan tafel, om partijen te verbinden en input te leveren in de vorm van bijvoorbeeld het Handboek De Levende Tuin of de Handleiding Groene Schoolpleinen.”

 Over Groene Poort
Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het voorjaar van 2018. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), in samenwerking met Zuydgeest Communicatie.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *