Impact Corona op Flevolandse gastvrijheidssector steeds groter

Onderzoek naar de gevolgen van het coronavirus op de vrijetijdssector in Flevoland laat zien dat de sector in Flevoland flink geraakt is. In juli en december 2020 zijn onder Flevolandse ondernemers in de vrijetijdssector peilingen gehouden met vragen over – onder andere – omzetverlies, toekomstverwachtingen bij aanhoudende lockdown en de 1,5 meter samenleving. Ook zijn vragen gesteld over het wel of niet kunnen behouden van personeel en de hulpbehoefte van ondernemers. Het doel van het onderzoek is het duiden van de impact op Flevolandse schaal, maar vooral om te kunnen inschatten wat er nodig is om deze, voor de economie van Flevoland belangrijke sector, in 2021 te helpen met het herstel.

Grote verschillen binnen de sector
Het onderzoek laat zien dat er binnen de sector grote verschillen zijn wat betreft de impact van het virus en de maatregelen. De logiessector geeft aan het einde van 2020 een omzetverlies aan van -20% (in juli was dit nog -4%). De dag-recreatieve en overige voorzieningen laten een iets gunstiger beeld zien. Daar zijn cijfers in het derde kwartaal zelfs positiever uitgevallen dan in de eerste meting werd ingeschat. Het vierde kwartaal, daarentegen, werd tegen de verwachtingen van alle sectoren een flinke domper. 

Ondernemers hebben vaak het eigen vermogen moeten aanspreken om een liquiditeits- en /of financieringsprobleem op te lossen. Op de vraag hoe lang men het volhoudt in de 1,5 meter samenleving is het antwoord eenduidig: hoe langer het duurt, hoe groter de onzekerheid wordt. Wat de peiling tot slot laat zien is dat ondernemers in de tweede helft van het jaar duidelijk aan de slag zijn gegaan om toch kansen te zoeken en te benutten. Denk hierbij aan het vinden van een nieuwe markt, het aanpassen van het aangeboden product en/of zelfs het aanbieden van andere producten. 

Met een crisis zoals deze blijft niets hetzelfde
Marco Smit van Horizon Flevoland en Rinkje Tromp van Visit Flevoland bespreken in het document Samenvatting economische impact van het coronavirus de resultaten van het onderzoek en geven ook hun visie op hoe ondernemers met de crisis omgaan. Daarnaast laten ze zien wat je als ondernemers zou kunnen doen in deze onzekere tijd. 

Marco Smit: ‘Veel ondernemers kijken met angst en beven naar de periode die komen gaat. Vorig jaar zorgde een tijdelijke opheffing van de lockdown en een mooie zomer, in combinatie met veel toeristen die in eigen land bleven, bij veel ondernemers voor een redelijke inhaalslag. Op dit moment zal er weinig geboekt worden, maar de verwachting is wel dat de boekingen in een enorme hausse zullen loskomen. Dus zorg dat je daar klaar voor bent.’ 

Rinkje Tromp in reactie op Marco Smit: ‘ In het licht van de crisis, komt het erop aan om plannen te maken, te bewegen. De kansen van het gebied zijn er en kunnen zeker leiden tot nieuwe klanten, nieuwe markten. De kansrijke ontwikkelingen (zoals o.a. Nationaal Park Nieuw Land, Floriade Expo 2022) in het gebied zijn duurzaam, er wordt veel door de overheden in geïnvesteerd en zijn/worden de etalage van het verhaal van Flevoland. Ondernemer: haak aan op deze ontwikkelingen.’ 

Corona coördinator
Provincie Flevoland heeft de impactanalyse laten uitvoeren om te bekijken hoe de Flevolandse situatie is, maar vooral ook om te kijken waar de verschillende overheden en bestaande ondernemersorganisaties kunnen helpen op de weg naar herstel. ‘Samen met 29 andere partijen heeft Flevoland bijvoorbeeld een MKB-deal gesloten om te komen tot een MKB-schakelteam. Vanuit deze samenwerking moeten we die gidsen kunnen rekruteren. Maar ook langs die weg, en uiteraard via de reguliere kanalen van Horizon en Visit Flevoland willen we graag helpen en ondersteunen’ aldus Jop Fackeldey, gedeputeerde Provincie Flevoland. 

De twee peilingen voor het onderzoek Economische impact van het coronavirus op de Flevolandse gastvrijheidssector zijn uitgevoerd in opdracht van Provincie Flevoland door het European Tourism Futures Institute van NHL Stenden University of Applied Sciences en het Kenniscentrum Kusttoerisme van HZ University of Applied Sciences. Beide peilingen zijn samengevat terug te lezen op visitflevoland.nl.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *